Cirio-hero-menybild-lugn-blue
Kunskap 22.03.21

Cirio publicerar nytt white paper – ”Behov av förändringar i byggbranschens spelregler”

Enligt Cirio ligger ett viktigt svar på dessa frågor i förändringar i byggbranschens spelregler, vilka idag domineras av AB04 och ABT06.

Läs gärna Cirios rapport ”Behov av förändringar i byggbranschens spelregler” om du vill veta mer.


Sammanfattning av rapporten

  • Byggbranschen lider sedan länge av låg produktivitet och effektivitet och inte sällan stort resursslöseri.
  • Det finns anledning att anta att problemet huvudsakligen inte ligger hos marknadens aktörer utan i byggbranschens spelregler, inte minst i standardavtal som AB04 och ABT06.
  • Byggbranschen kännetecknas av en transaktionsbaserad kultur. Detta är i hög grad skapat av den helt dominerande transaktionsbaserade affärsmodellen, en modell som skapar direkt motstridiga intressen mellan parterna och ofta leder till högre kostnader, lägre grad av innovation och låga incitament för ökad miljömässig och social hållbarhet.
  • AB/ABT vilar på ett perspektiv att projektering och utförande är sekventiellt åtskilda faser. Detta undergräver möjligheterna att använda effektivare produktionsmetoder såsom lean och agil produktion.
  • AB/ABT kan i någon mån begränsa men förmår inte hantera de motstridiga incitament som skapas genom den transaktionsbaserade affärsmodellen. Därför skapar AB/ABT låga eller inga incitament för upprätthållande av en stark relation, samarbete för sänkta risker, lägre kostnader, ökad hållbarhet och ökad innovation.
  • Med partnering tas ett steg i rätt riktning mot att skapa effektivare spelregler. Genom uppdelningen i två faser kan parterna sänka risken kopplad till okända faktorer genom samarbete i den första fasen. Partneringens vanliga affärsmodell, där ersättning för kostnader utgår och parterna delar på besparingar förutsatt att totalkostnaden för entreprenaden blir lägre än en på förhand estimerad riktkostnad, skapar mer samstämmiga intressen.
  • I partnering kvarstår dock många av problemen i AB/ABT. Kontraktet stödjer i princip inte upprätthållandet av en stark relation, eftersom fas 2 typiskt sett baseras på det starkt transaktionsbaserade och riskfördelande AB/ABT. Affärsmodellen stödjer inte ökad innovation eller hållbarhet.
  • Genom en korrekt implementering av Vested-modellens fem regler skapas ett system av spelregler vilka ger parterna starka incitament att samarbeta för att uppnå uppsatta resultat. Modellen stödjer innovation och förbättringar och används lämpligen för att införa mål avseende t.ex. förbättrad hållbarhet. I Vested-modellen finns mekanismerna för att lösa de flesta av de olösta problemen i AB/ABT och partnering, även om olösta problem kvarstår.

Denna rapport har författats av:

Kontakt

Cirio-hero-menybild-lugn-blue

Relaterade nyheter

Ursäkta, vi kunde inte hitta några inlägg. Försök med en annan sökning.