Uppdrag 23.10.23

Cirio biträder Freja eID i samband med dess riktade nyemission och upptagande av lån

Cirio har agerat legal rådgivare till Freja eID Group AB (publ) i samband med dess riktade nyemission om 2 640 972 aktier genom ett accelererat bookbuilding-förfarande och upptagande av lån.

Nettolikviden från den riktade emissionen och lånet är avsedd att stärka bolagets rörelsekapital i syfte att fortsätta generera hög försäljningstillväxt.

Freja eID Group AB (publ) utvecklar produkter och tjänster för digital identifiering. Verksamheten består av den internationellt skalbara e-legitimationen Freja eID samt säkra fulfilmenttjänster. Företaget har kontor i Sverige och Serbien. Freja eID Group är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm.

Cirios team leds av Annika Andersson, tillsammans med Julia Alander och Fredrik Billing (Kapitalmarknad och publik M&A).

För mer information, vänligen kontakta:

Kontakt

Annika Andersson

Partner / Head of Capital Markets and Public M&A annika.andersson@cirio.se +46 76 617 09 29

Team

Relaterade nyheter

Ursäkta, vi kunde inte hitta några inlägg. Försök med en annan sökning.