Uppdrag 24.02.28

Cirio biträder Abliva i samband med dess fullt garanterade företrädesemission och en riktad emission av konvertibler

Cirio har agerat legal rådgivare till Abliva AB (publ) i samband med dess fullt garanterade företrädesemission om 46 MSEK och en riktad emission av konvertibler om 42 MSEK.

Nettolikviden från företrädesemissionen är avsedd att användas för att finansiera ytterligare kliniska aktiviteter för KL1333-programmet, inklusive initiering av nya länder för expansion av FALCON-studien inför Steg 2 samt finansiering av rörelsekapital och allmänna företagsändamål.

Förutsatt att interimsdata från fas II-studien med KL1333 är positiv, det vill säga icke futil, kommer bolaget att ta in ytterligare 42 MSEK från konvertiblerna. Offentliggörandet av resultatet väntas ske i mitten av 2024 och nettointäkterna från konvertiblerna är avsedda att användas för att finansiera ytterligare kliniska, icke-kliniska och CMC-aktiviteter (tillverkning) för KL1333-programmet samt finansiering av rörelsekapital och allmänna företagsändamål.

Abliva utvecklar läkemedel för behandling av mitokondriell sjukdom. Denna medfödda, sällsynta och ofta mycket svåra sjukdom uppstår då cellens energiförsörjare, mitokondrierna, inte fungerar som de ska. Portföljen omfattar projekt i olika skeden och sträcker sig från tidig upptäcktsfas till klinisk fas.

Cirios team leds av Annika Andersson, tillsammans med Sebastian Iso-Kamula, Julia Alander och Fredrik Billing (Kapitalmarknad och publik M&A).

För mer information, vänligen kontakta:

Kontakt

Annika Andersson

Partner / Head of Capital Markets and Public M&A annika.andersson@cirio.se +46 76 617 09 29

Team

Relaterade nyheter

Ursäkta, vi kunde inte hitta några inlägg. Försök med en annan sökning.