Medarbetare

Olof Hallberg

Senior Counsel

Olof är specialiserad inom fastighets- och miljörätt samt offentlig upphandling. Han har omfattande erfarenhet som rådgivare i stora fastighets- och miljöprojekt och företräder även klienter i sådana frågor vid domstol och inför myndigheter. Med mer än 15 års arbete i offentlig sektor har han därtill stor erfarenhet av offentlig upphandling där han biträder både upphandlande myndigheter och leverantörer i alla skeden.

Olof var tidigare chefsjurist vid dåvarande Affärsverket, SJ:s fastighetsdivision och har även domarutbildning.

Olof är medförfattare till lagkommentarerna i Norstedts Gula Bibliotek till lagen (2016:1145) om offentlig upphandling och lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna och har också tillsammans med två kollegor på Cirio skrivit en handbok om offentlig upphandling av koncessioner (Norstedts).

CV

2019 Cirio Advokatbyrå
2000 - 2018 Advokatfirman Lindahl, Partner
1989 - 2000 Affärsverket SJ
1987 - 1989 Försvarets materielverk
1985 - 1989 Svea Hovrätt

Utbildning

1982 Jur.kand.

Medlemskap

2002 Ledamot av Sveriges Advokatsamfund

Publikationer

2021 Olof är medförfattare till "Kommentar till Lag (2016:1145) om offentlig upphandling" som publicerades 2021.

CV

2019 Cirio Advokatbyrå
2000 - 2018 Advokatfirman Lindahl, Partner
1989 - 2000 Affärsverket SJ
1987 - 1989 Försvarets materielverk
1985 - 1989 Svea Hovrätt

Utbildning

1982 Jur.kand.

Medlemskap

2002 Ledamot av Sveriges Advokatsamfund

Publikationer

2021 Olof är medförfattare till "Kommentar till Lag (2016:1145) om offentlig upphandling" som publicerades 2021.

Relaterade nyheter

Hyresundantaget enligt LOU – oklarheterna består

Under 2023 var det många som med spänning såg fram emot att Högsta förvaltningsdomstolen skulle ta sig an frågan om…

 • Offentlig upphandling

Upphandlingsåret 2023

Upphandlingsåret 2023 präglades av alla kriser runt om i världen och den stora oron som detta för med sig även i…

 • Offentlig upphandling

Frukostseminarium den 22 mars om centrala upphandlingsnyheter

Den 22 mars kl. 8.00-9.00 håller Cirio ett frukostseminarium där våra upphandlings- och konkurrensrättsexperter presenterar centrala upphandlingsnyheter för dig som…

 • Offentlig upphandling

Hyresundantaget och konkurrensregler vid offentliga upphandlingar

Ett av de mer svårtolkade avstegen från principen om konkurrensutsatthet vid offentliga upphandlingar är det så kallade hyresundantaget. Det gör…

 • Fastigheter

Artikel: Golv och takpriser i offentlig upphandling – var finns logiken?

Senaste åren har våra svenska domstolar slagit in på en väg som kraftigt har begränsat möjligheten för en upphandlande myndighet…

 • Offentlig upphandling

Ny bok författad av Cirios jurister – Offentlig upphandling av koncessioner

Nu är den här! Den nyutkomna boken författad av Cirios jurister Lukas Granlund, Olof Hallberg och Eva-Maj Mühlenbock där du…

 • Offentlig upphandling

Cirio advises the sell-side in the sale of a 528 MW onshore wind farm portifolio

Cirio has advised the sell-side in the sale of a 528 MW onshore wind farm portfolio consisting of four sites…

 • Bank & Finans och DCM
 • M&A
 • Energi och infrastruktur

Leverantörsbyte enligt 17 kap. 13 § LOU – måste tillgångar medfölja övertagandet?

HFD avhandlar för närvarande frågan om hur leverantörsbyte kan ske enligt 17 kap. 13 § LOU i mål 5807-19. Bakgrunden…

 • Offentlig upphandling

Upphandlingsfrukost 2022

Cirios upphandlingsexperter presenterar centrala upphandlingsnyheter för dig som är beställare, upphandlare, leverantör eller konsult. I webbinariet går vi igenom: •…

Cirio talar på Mötesplats Offentliga Affärer 20-21 oktober

Den 20-21 oktober deltar några av våra partners på mässan Mötesplats Offentliga Affärer – i år en mässa med fysiska…

Cirio legal advisor to APP in the sale of 18 properties with an underlying value of MSEK 1,455

Cirio legal advisor to APP in the sale of 18 properties with an underlying value of MSEK 1,455 Cirio acted…

 • M&A
 • Fastigheter

Webbinarium om Upphandlingsåret 2020

Vår populära ”Upphandlingsfrukost” blev i år digital och vi har spelat in ett fullspäckat webbinarium som bl a sammanfattar Upphandlingsåret…

Upphandlingsåret 2020 – Cirios årliga summering

När vårt samhälle inom kort öppnar upp har vi alla ett behov av att dra lärdom av det märkliga 2020….

Cirio in Almedalen 2019

Cirio will be attending Almedalsveckan During Almedalsveckan in Visby, some of Cirio’s lawyers are invited to attend different events. For…

Cirio attorneys Olof Hallberg and Hanna Lekås win in the Supreme Court, in an important ruling on damages due to errors in a tendering process

Following an appeal of a tendering process, it was decided that a new tendering process were take place. A company…

 • Offentlig upphandling