Insight  

Artikel: Golv och takpriser i offentlig upphandling – var finns logiken?

2022.10.26

Senaste åren har våra svenska domstolar slagit in på en väg som kraftigt har begränsat möjligheten för en upphandlande myndighet att själv bestämma vad de vill premiera i en upphandling, allt motiverat utifrån en grundläggande tanke om att pris i en upphandling är så centralt att den upphandlande myndigheten överträder likabehandlingsprincipen för det fall myndigheten uppställer begränsningar i utvärderingsmodellen gällande hur lågt pris en leverantör får offerera. Har våra svenska domstolar missuppfattat det utrymme som EU-direktiven ger en upphandlande myndighet? Läs vår artikel här för en utmanande idé om att våra svenska domstolar kan ha slagit in på fel väg.

Share
Olof Hallberg
Senior Counsel
email hidden; JavaScript is required
+46 76 617 08 86
Lukas Granlund
Managing Associate
email hidden; JavaScript is required
+46 76 617 09 75
Share


Expertise