Medarbetare

Oskar T. Mohn

Senior Associate

Oskar är en del av Cirios Bank & Finans och DCM-grupp och arbetar främst med förvärvsfinansiering, projektfinansiering, kapitalmarknad, omstrukturering och fastighetsfinansiering. Därutöver biträder han regelbundet klienter inom finansiella tjänster med ett brett spektrum av regulatoriska frågor relaterade till PSD2, MiFID II och IDD.

CV

2020 Cirio Advokatbyrå
2017 - 2019 Apriori Advokatbyrå, Legal Intern

Utbildning

2020 Stockholms universitet, Jur.kand (LL.M.)

Medlemskap

2023 Ledamot av Sveriges Advokatsamfund

Språk

Svenska
Engelska

CV

2020 Cirio Advokatbyrå
2017 - 2019 Apriori Advokatbyrå, Legal Intern

Utbildning

2020 Stockholms universitet, Jur.kand (LL.M.)

Medlemskap

2023 Ledamot av Sveriges Advokatsamfund

Språk

Svenska
Engelska

Relaterade nyheter