Medarbetare

Julia Alander

Associate

Julia är en del av Cirios Bank & Finans och DCM-grupp och arbetar främst med rekonstruktion och obestånd. Julia är även en del av Cirios grupp för kapitalmarknad och publik M&A, och arbetar där främst med bolagsrätt och kapitalmarknadstransaktioner.

Exempel på uppdrag

 • Freja eID i samband med dess riktade nyemission och upptagande av lån
 • Besqab med dess fullt garanterade företrädesemission om 825 MSEK
 • ABB avseende de svenska kaptitalmarknadsaspekterna gällande avknoppningen av Accelleron
 • Boule Diagnostics med dess fullt garanterade företrädesemission om 150 MSEK
 • Pareto Securities som Sole Manager och Bookrunner i samband med W5 Solutions private placement
 • Abliva med dess emissioner om 200 MSEK för att finansiera fas 2/3 studier
 • Pareto Securities som Sole Manager och Bookrunner i samband med Mentices private placement
 • Pareto Securities som Sole Manager och Bookrunner i samband med ADDvise Groups private placement

CV

2021 Cirio Advokatbyrå
2021 Cirio Advokatbyrå, uppsatspraktik och kvällsassistent
2020 Cirio Advokatbyrå, sommarnotarie
2018 - 2020 Advokatfirman Vinge, talangpool

Utbildning

2021 Lunds universitet, Jur.kand (LL.M.)
2020 University of Edinburgh

Språk

Svenska
Engelska

Exempel på uppdrag

 • Freja eID i samband med dess riktade nyemission och upptagande av lån
 • Besqab med dess fullt garanterade företrädesemission om 825 MSEK
 • ABB avseende de svenska kaptitalmarknadsaspekterna gällande avknoppningen av Accelleron
 • Boule Diagnostics med dess fullt garanterade företrädesemission om 150 MSEK
 • Pareto Securities som Sole Manager och Bookrunner i samband med W5 Solutions private placement
 • Abliva med dess emissioner om 200 MSEK för att finansiera fas 2/3 studier
 • Pareto Securities som Sole Manager och Bookrunner i samband med Mentices private placement
 • Pareto Securities som Sole Manager och Bookrunner i samband med ADDvise Groups private placement

CV

2021 Cirio Advokatbyrå
2021 Cirio Advokatbyrå, uppsatspraktik och kvällsassistent
2020 Cirio Advokatbyrå, sommarnotarie
2018 - 2020 Advokatfirman Vinge, talangpool

Utbildning

2021 Lunds universitet, Jur.kand (LL.M.)
2020 University of Edinburgh

Språk

Svenska
Engelska

Relaterade nyheter

Cirio biträder Abliva i samband med dess fullt garanterade företrädesemission och en riktad emission av konvertibler

Cirio har agerat legal rådgivare till Abliva AB (publ) i samband med dess fullt garanterade företrädesemission om 46 MSEK och…

 • Kapitalmarknad och publik M&A

Cirio legal rådgivare till Pareto Securities i samband med Biovicas företrädesemission av units

Cirio agerade legal rådgivare till Pareto Securities som Sole Bookrunner i samband med Biovica International AB:s (publ) företrädesemission av units…

 • Kapitalmarknad och publik M&A

Cirio biträder Freja eID i samband med dess riktade nyemission och upptagande av lån

Cirio har agerat legal rådgivare till Freja eID Group AB (publ) i samband med dess riktade nyemission om 2 640…

 • Kapitalmarknad och publik M&A

Cirio advises Besqab with its 825 million fully secured preferential rights issue

Cirio acts as legal adviser to Besqab AB (publ) in connection with its fully secured preferential rights issue of approximately…

 • Fastigheter

Cirio advises Boule in connection with its fully secured preferential rights issue

Cirio acts as legal adviser to Boule Diagnostics AB (publ) in connection with its fully secured preferential rights issue of…

 • Kapitalmarknad och publik M&A
 • Life Science

Cirio advised ABB on the spin-off of Accelleron

Cirio has advised ABB Ltd on the Swedish capital markets aspects of the spin-off of Accelleron Industries AG. Formerly known…

 • Kapitalmarknad och publik M&A

Cirio advises Pareto Securities AB on a private placement as Sole Manager and Bookrunner

Cirio advises Pareto Securities AB as Sole Manager and Bookrunner in connection with W5 Solution’s (publ) directed new share issue…

 • Kapitalmarknad och publik M&A

Cirio advises Pareto Securities AB on a private placement

Cirio has advised Pareto Securities AB as Sole Manager and Bookrunner in connection with Mentice AB’s (publ) directed new share…

 • Kapitalmarknad och publik M&A

Cirio advises Abliva on its SEK 200 million financing to fund phase 2/3 study

Cirio acted as legal adviser to Abliva AB (publ) in connection with its directed issue of approximately SEK 150 million…

Cirio advises Pareto Securities AB on a private placement

Cirio advises Pareto Securities AB as Sole Manager and Bookrunner in connection with ADDvise Group AB’s (publ) directed new share…

 • Kapitalmarknad och publik M&A