Att vara en del av Cirio

Alla företag och organisationer har en uppsättning grundläggande värderingar som utgör rättesnören för hur man agerar i olika situationer. Här kan du läsa mer om hur vi på Cirio ser på vår roll som juridiska rådgivare och som medmänniskor.

Som juridiska rådgivare

I en alltmer komplex värld ställs individer, företag och samhälle ständigt inför nya möjligheter och utmaningar, där Cirio vill bidra till ett mer effektivt näringsliv och ett hållbart samhälle.

På Cirio strävar vi efter att ständigt ha en fot i framtiden och hjärtat i affären. För oss är affärsjuridiken ett verktyg för att hjälpa våra klienter att genomföra även de mest komplexa affärerna på ett framgångsrikt sätt. Vi strävar efter att vara en affärspartner genom hela processen, med särskilt spetskompetens inom digitalisering, life science, förnyelsebar energi samt fastigheter.

Som människor

Vi ser hela människan och vill verka för en hållbar utveckling, både i vårt sätt att vara och i hur vi genomför våra uppdrag. Vi vet att jämställdhet länge har varit ett problem på advokatbyråer eftersom vi har gjort en studie i ämnet och arbetar därför aktivt för att ge alla samma förutsättningar att lyckas här på Cirio. På samma sätt agerar vi utifrån ett antal konkreta hållbarhetsmål som bland annat innefattar att vi ska uppnå C02-neutralitet och social hållbarhet senast 2030. Läs mer i vår Hållbarhetsrapport.

Sök jobb hos Cirio

  • 1. Skriftlig ansökanberätta om dig själv, dina meriter och vad som motiverar dig att söka jobb hos oss. Vi använder din ansökan för att avgöra om vi ska kalla dig till nästa steg som består av rekryteringstester.
  • 2. Rekyteringstester i det här steget görs rekryteringstester och därefter får du reda på om du gått vidare till nästa steg i processen.
  • 3. Kompetensbaserad intervju med HRdu som går vidare från testerna blir kallad till en intervju där vi får möjlighet att lära känna varandra bättre.
  • 4. Kontakt med referenservi pratar med dina angivna referenser och låter dem ge sin bild av dig.
  • 5. Intervju med Cirios rekryteringsråddu får träffa några av våra partners och biträdande jurister, ett ypperligt tillfälle för dig att få veta mer om oss och en chans att ställa dina frågor.
  • 6. Erbjudande om anställningförhoppningsvis accepterar du erbjudandet, sedan är du välkommen till Cirio!