Student hos Cirio

Här hos oss på Cirio har du som är juriststudent chansen att skaffa dig verklig erfarenhet av juristyrket, genom att bli sommarnotarie, kvällsassistent eller genom att skriva uppsats hos oss.

Sommarnotarie

Hos oss på Cirio blir du som sommarnotarie en del av en av våra verksamhetsgrupper, där du får bistå både delägare och biträdande jurister. Du blir tilldelad en handledare och en fadder som hjälper dig och ger dig en inblick i hur arbetet på Cirio fungerar. Under de sex veckorna tillsammans ser vi till att du får lära känna alla medarbetare på byrån. Du som ansöker behöver ha läst minst sex terminer på juristprogrammet.

Kvällsassistent

Som kvällsassistent hos oss på Cirio bistår du alla jurister på byrån med allt från att hjälpa till i en rättsutredning och översätta avtal, till att skapa en binder eller skicka ett bud. Vår kvällsassistentpool består av ett antal juriststudenter som studerar olika terminer vid Stockholm- eller Uppsala Universitet. Du som ansöker behöver ha läst minst fyra terminer på juristprogrammet.

Uppsatspraktik

Det bästa sättet att få till en uppsats med spets är självklart att ge den en stark koppling till empirin. Uppsatspraktik hos oss på Cirio är ett utmärkt tillfälle att få inblick i en affärsjuridisk advokatbyrå och samtidigt få vägledning i ditt examensarbete. Annons läggs upp i slutet av terminen inför kommande uppsatsarbete.

Sök jobb hos Cirio

  • 1. Skriftlig ansökanberätta om dig själv, dina meriter och vad som motiverar dig att söka jobb hos oss. Vi använder din ansökan för att avgöra om vi ska kalla dig till nästa steg som består av rekryteringstester.
  • 2. Rekyteringstester i det här steget görs rekryteringstester och därefter får du reda på om du gått vidare till nästa steg i processen.
  • 3. Kompetensbaserad intervju med HRdu som går vidare från testerna blir kallad till en intervju där vi får möjlighet att lära känna varandra bättre.
  • 4. Kontakt med referenservi pratar med dina angivna referenser och låter dem ge sin bild av dig.
  • 5. Intervju med Cirios rekryteringsråddu får träffa några av våra partners och biträdande jurister, ett ypperligt tillfälle för dig att få veta mer om oss och en chans att ställa dina frågor.
  • 6. Erbjudande om anställningförhoppningsvis accepterar du erbjudandet, sedan är du välkommen till Cirio!