Din karriär genom Cirio

På Cirio blir du en del av en av Sveriges ledande affärsjuridiska advokatbyråer där vi vill stötta dig som har en stark inre motivation att nå din fulla potential hos oss. Oavsett om du är nyutexaminerad eller redan etablerad i branschen, kommer du att delta i vårt ambitiösa karriärutvecklingsprogram där vi hjälper dig att bli mer än en skicklig advokat. Genom kontinuerlig kompetensutveckling och samarbete med dina seniora kollegor hjälper vi dig att utveckla affärsmannaskap och att bygga ditt personliga varumärke. 

 

För oss på Cirio är det också viktigt att hjälpa dig hitta en bra balans i ditt arbetsliv. För även om det kommer att ställas höga krav på din prestation vill vi vara en byrå där hårt arbete och omtanke om individen alltid går hand i hand. Vi vill helt enkelt hjälpa dig att bli en framgångsrik advokat med en lång karriär.

Det här är Cirios karriärmodell, med de vanligaste tidsspannen:

I samband med att du börjar

Några veckor innan din första dag får du hem välkomstinformation från oss och blir tilldelad en fadder som har till uppgift att stötta dig under din första tid på byrån. Du får också en handledare som vägleder dig under hela din tid på Cirio, genom kvartalsvisa möten där du får hjälp att sätta upp en affärsplan som sätter grunden för era samtal framåt. Under dina första dagar på Cirio genomgår du vårt onboarding-program, där du lär känna byrån och får delta i utbildningar som gör det lättare att komma in i arbetet. Det är dessutom stort fokus på att lära känna dina nya kollegor!

År 1 – 3: Associate

Under din tid som Associate består karriärutvecklingsprogrammet till stor del av juridisk kompetensutveckling och annat du behöver för att bli en framgångsrik advokat, som till exempel affärsengelska. Viktigast av allt är givetvis kurserna du behöver för att ta Advokatexamen. Efter ditt första år så roterar du oftast till en annan av våra verksamhetsgrupper. Rotationsprogrammet syftar till att öka samarbete mellan grupperna och att utveckla din kompetens som affärsjurist, men det är också en möjlighet för dig att bekanta dig med fler verksamhetsområden.  

 

År 4 – 6: Senior Associate

När du har varit biträdande jurist i ungefär tre år är det dags att ta en Advokatexamen och att söka inträde till Advokatsamfundet, vars ordförande Eva-Maj Mühlebock är partner på Cirio. Som en förberedelse för din Advokatexamen kommer du som är Associate på Cirio bland annat få chansen att delta i lunchseminarium om advokatetik med just Eva-Maj.

I denna fas av karriärprogrammet ligger fokus för din utveckling framför allt på projektledning, eftersom du kommer att få ta ett större individuellt ansvar i projekten. Ett annat fokus är att lära dig sälja in din expertis hos klienter genom att utveckla ditt personliga varumärke och ditt kontaktnät.

År 7 – 8: Managing Associate

När du når denna fas av vårt karriärutvecklingsprogram ska du kunna leda en arbetsgrupp i ärenden där klienterna efterfrågar din expertis. Därför kommer du att få genomgå en ledarskapsutbildning som hjälper dig att utveckla dina kvaliteter som ledare på ett bra sätt.

I den här fasen arbetar vi aktivt med att hjälpa dig utveckla ditt affärsmannaskap, så att du kan hjälpa klienterna ta rätt affärsbeslut baserat på din juridiska expertis. Ett annat viktigt moment i denna utvecklingsfas är din förmåga att lära ut och leda seminarier inför publik, samt att sälja in din och byråns expertis hos klienter.

Sök jobb hos Cirio

  • 1. Skriftlig ansökanberätta om dig själv, dina meriter och vad som motiverar dig att söka jobb hos oss. Vi använder din ansökan för att avgöra om vi ska kalla dig till nästa steg som består av rekryteringstester.
  • 2. Rekyteringstester i det här steget görs rekryteringstester och därefter får du reda på om du gått vidare till nästa steg i processen.
  • 3. Kompetensbaserad intervju med HRdu som går vidare från testerna blir kallad till en intervju där vi får möjlighet att lära känna varandra bättre.
  • 4. Kontakt med referenservi pratar med dina angivna referenser och låter dem ge sin bild av dig.
  • 5. Intervju med Cirios rekryteringsråddu får träffa några av våra partners och biträdande jurister, ett ypperligt tillfälle för dig att få veta mer om oss och en chans att ställa dina frågor.
  • 6. Erbjudande om anställningförhoppningsvis accepterar du erbjudandet, sedan är du välkommen till Cirio!