Medarbetare

Gastón Fernández Palma

Associate and Compliance Officer

Gastón är Cirios Compliance Officer samt en del av Data Privacy-gruppen. Han ger interna råd om och ansvarar internt för frågor som främst rör internationella sanktioner, penningtvätt (AML), intressekonflikter och anti-korruption. Dessutom ger han extern rådgivning om frågor som rör dataskydd och finansiella regulatoriska ärenden.

Han har över 20 års erfarenhet av att arbeta inom olika förvaltningsmyndigheter och domstolar som processförare, DPO, verksjurist och jurist inom områden såsom dataskydd, offentlighet- och sekretess, betaltjänster och digitalisering.

Han har även författat en juridisk kommentar till Lagen (2010:751) om betaltjänster och Lagen (2010:755) om elektroniska pengar och skriver regelbundet juridiska analyser. Dessutom har han genomfört Finansinspektionens utbildning om finansiell tillsyn.

CV

2022 Cirio Advokatbyrå
2021 - 2022 Utredningssekreterare i två statliga utredningar (deltid) inom hälso- och utbildningssektorn.
2019 - 2021 Finansinspektionen, Myndighetsjurist samt Senior Jurist (Betaltjänster och Bankverksamhet) och DPO.
2016 - 2019 Skolverket, Jurist inom verksjuridik.
2013 - 2016 Socialstyrelsen, Jurist inom Hälso- och sjukvårdsjuridik.
2013 - 2013 Utbildningsdepartementet, Ämnessakkunnig.
2012 - 2013 Skolinspektionen, Ärendehandläggare.
2007 - 2012 Migrationsverket, Processjurist/Internationell expert/Beslutsfattare.
2006 - 2007 Förvaltningsrättens i Stockholm kammarrätt, Protokollsekreterare.
2003 - 2006 Överklagandenämnden för Utlänningsnämnden, Föredragande.
2002 - 2003 Migrationsverket, Ärendehandläggare.

Utbildning

2001 Stockholms universitet, Jur.kand (LL.M.)
2001 Erasmus, Universidad de Deusto, Bilbao, Spain

Språk

Svenska
Engelska
Spanska

CV

2022 Cirio Advokatbyrå
2021 - 2022 Utredningssekreterare i två statliga utredningar (deltid) inom hälso- och utbildningssektorn.
2019 - 2021 Finansinspektionen, Myndighetsjurist samt Senior Jurist (Betaltjänster och Bankverksamhet) och DPO.
2016 - 2019 Skolverket, Jurist inom verksjuridik.
2013 - 2016 Socialstyrelsen, Jurist inom Hälso- och sjukvårdsjuridik.
2013 - 2013 Utbildningsdepartementet, Ämnessakkunnig.
2012 - 2013 Skolinspektionen, Ärendehandläggare.
2007 - 2012 Migrationsverket, Processjurist/Internationell expert/Beslutsfattare.
2006 - 2007 Förvaltningsrättens i Stockholm kammarrätt, Protokollsekreterare.
2003 - 2006 Överklagandenämnden för Utlänningsnämnden, Föredragande.
2002 - 2003 Migrationsverket, Ärendehandläggare.

Utbildning

2001 Stockholms universitet, Jur.kand (LL.M.)
2001 Erasmus, Universidad de Deusto, Bilbao, Spain

Språk

Svenska
Engelska
Spanska

Relaterade nyheter