Uppdrag 24.03.20

Cirio biträder Biokraft i offentligt uppköpserbjudande och finansieringsfrågor

1Vision Biogas AB lämnade enligt reglerna om budplikt ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Biokraft International AB (publ) (“Biokraft”), vars aktier är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market och som värderar Biokraft till cirka 900 miljoner kronor.

Skyldigheten att offentliggöra ett budpliktsbud uppkom i samband med att Biokrafts två tidigare största aktieägare konsoliderade sina respektive innehav in i det nybildade bolaget 1Vision Biogas AB. Konsolideringen utlöste även en så kallad change of control-händelse i Biokrafts utestående seniora säkerställda gröna obligationer.

Cirio har varit rådgivare till Biokraft i flera aspekter rörande konsolideringen inklusive det offentliga uppköpserbjudandet samt frågor rörande finansiering och den seniora säkerställda gröna obligationen.

Biokraft är ett nordiskt greentechbolag som producerar bioenergi och växtnäring i ett cirkulärt kretslopp genom att återvinna organiskt avfall och restprodukter i storskaliga bioraffinaderier. Biogasen är CO2-neutral och sänker GHG-utsläppen med upp till över 100 % när den ersätter fossila bränslen. Biokraft ska bygga, äga och driva storskaliga biogasanläggningar med fokus på den Nordeuropeiska marknaden. Idag finns anläggningar i Sverige, Norge och Korea. Biokraft har drygt 120 anställda och hade 2023 totala intäkter på 534 MSEK.

Cirios team leds av Maria Arnoldsson (Kapitalmarknad och publik M&A) och Carl Axel Morvay (Bank & Finans och DCM) tillsammans med Sebastian Iso-Kamula, Alexandra Linusson, Maria Hanbo, Emelie Bergman, Louise Åberg, Natalie Nilsson och Selma Didriksson Fröjd.

Kontakt

Team

Relaterade nyheter

Ursäkta, vi kunde inte hitta några inlägg. Försök med en annan sökning.