Delta i Projekt E.V.A.

 

Hösten 2024 startar Cirio Projekt E.V.A. för ökad jämställdhet och social hållbarhet i advokatbranschen, i samarbete med forskaren Jenny Lantz och arbetspsykologen Jens Näsström. Målet är att skapa en ny uppförandekod för advokater och klienter som ska gälla för upphandlingar och ärenden, samt principer för hur den ska tillämpas.

Projekt E.V.A. står för Equally Valued Attorneys, och är döpt så till minne av Sveriges första kvinnliga advokat, Eva Andén. Vår förhoppning är att uppförandekoden ska bli vägledande för branschen och leda till ökad jämställdhet.

 

Vi på Cirio ser jämställdhet som avgörande för vårt arbete med social och miljömässig hållbarhet, men även för att säkerställa kompetensförsörjningen och förstklassig affärsrådgivning. Detta gäller speciellt i advokatbranschen som länge har präglats av bristande jämställdhet.

Som advokatbyrå har vi ett stort ansvar att förbättra jämställdheten, men vi behöver våra klienters medverkan för att lyckas. En del i branschens bristande jämställdhet kan tydligt spåras till hur advokattjänster köps och kravställs, likväl som till hur de levereras. Därför är det viktigt att även arbeta tillsammans med köpare av advokattjänster för att uppnå ett mer könsneutralt och genusmedvetet arbetssätt.

Målet är att under vintern 2025 presentera ett förslag på en uppförandekod för jämställdhet mellan könen i advokatbranschen.

Arbetet med uppförandekoden är ett resultat av den rapport om klienternas betydelse på jämställdheten på advokatbyråer som Cirio publicerade tillsammans med Regi och Jens Näsström år 2022. Ta del av den rapporten här.

 

Vi söker köpare av advokattjänster som vill skapa förändring

I fem workshops om cirka två timmar under hösten 2024 kommer vi att bearbeta viktiga jämställdhetsfrågor i relationen mellan klient och byrå, och arbeta fram uppförandekoden under ledning av bland annat Jenny Lantz och Jens Näsström. Varje workshop kommer att ge deltagarna viktiga insikter som kan tillämpas i den egna arbetsplatsens jämställdhetsarbete. Vi söker nu 20 personer som inom de olika yrkeskategorier som köper advokattjänster, för att delta i de workshops som genomförs i Cirios lokaler. Ett utförligt program kommer att presenteras innan vi startar.

Anmäl dig före 15 augusti.

 

Vi ser till individen och verkar för en hållbar utveckling.

Jenny Lantz

Jenny Lantz är docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm med inriktning på organisation och ledarskap. Hennes forskning rör å ena sidan organisation, ledarskap och genus/mångfald, å andra sidan organisering och värdeskapande i kulturindustrier. Jenny arbetar också som programledare vid Stockholm School of Economics Executive Education.

 

Hon har varit gästforskare vid Council of Women World Leaders vid Kennedy School of Government och är författare till flera böcker. Hon har omfattande erfarenhet av förändringsarbete kring mångfald och inkludering som konsult i en mängd olika branscher. Utanför akademin har Jenny också arbetat med andra aspekter av hållbarhet och kommunikation. Hon står bakom podden Dressed Not to Kill, som belyser forskning kring hållbarhet och mode.

 

 

Jens Näsström

Jens Näsström är arbetspsykolog och forskare med snart två decenniers fokus på välbefinnande och prestation hos högpresterande, framförallt jurister. Genom dialog med olika parter i arbetslivet och egen forskning har han byggt en unik förståelse för talent management – från rekrytering till ledarskap.

Delta i Projekt E.V.A

Anmäl dig här

Vi inspireras, visar uppskattning och skapar gemenskap

Där människor växer, växer även affärer och samarbeten. Därför ser vi att alla individer behöver inspiration, uppskattning och gemenskap i alla delar av livet. Det gäller såväl våra klienter som våra medarbetare. Var och en av oss har särskilda kompetenser och egenskaper som ger liv och energi till samarbetet. Som experter inom juridik med djup kompetens inom våra klienters verksamheter bygger vi långsiktiga, hållbara och lönsamma affärsrelationer.

Vi tar hållbarhet på allvar

Vårt hållbarhetsarbete sträcker sig längre än till oss själva, våra klienter och affärerna. Vi menar allvar med att bidra till en mer jämställd, rättvis och miljömässigt hållbar värld. Vi har högt satta mål som vi redovisar öppet och vi bidrar till samhället, bland annat genom samarbete med organisationer som Fryshuset, Forum för Dataskydd och Styrelseakademin. Vi engagerar oss också i branschorganisationer och i samhällsdebatten.

Relaterade nyheter