Medarbetare

Nicole Jerad

Managing Associate

Nicole är Managing Associate i Cirios verksamhetsgrupp för Privat M&A, och biträder såväl svenska som internationella klienter i förvärv, avyttringar, investeringar, rörelseöverlåtelser och fusioner. I tillägg till förhandling av transaktionsavtal, har Nicole gedigen erfarenhet av att arbeta som projektledare och att ansvara för att driva de transaktionsrelaterade arbetsströmmarna framåt. Nicole rådger även klienter i bolagsrättsliga frågor (inkl. frågor kring bolagsstämmor, emissioner, fusioner, mm.).

Nicole tog sin juristexamen vid Stockholms universitet år 2017 och är medlem i Sveriges advokatsamfund sedan år 2021.

CV

2021 Cirio Advokatbyrå
2017 - 2021 Hannes Snellman Advokatbyrå, Stockholm, Associate

Utbildning

2017 Stockholms universitet, Jur.kand (LL.M.)
2016 Lunds universitet, kurs i hyresrätt
2016 Uppsala universitet, kurs i Polska I och Polska II
2015 Stockholms universitet, kurs i engelska (akademiskt och vetenskapligt skrivande)

Medlemskap

2021 Ledamot av Sveriges Advokatsamfund

Språk

Svenska
Engelska
Polska

CV

2021 Cirio Advokatbyrå
2017 - 2021 Hannes Snellman Advokatbyrå, Stockholm, Associate

Utbildning

2017 Stockholms universitet, Jur.kand (LL.M.)
2016 Lunds universitet, kurs i hyresrätt
2016 Uppsala universitet, kurs i Polska I och Polska II
2015 Stockholms universitet, kurs i engelska (akademiskt och vetenskapligt skrivande)

Medlemskap

2021 Ledamot av Sveriges Advokatsamfund

Språk

Svenska
Engelska
Polska

Relaterade nyheter