Konkurs 24.07.06

Sun-Com Logistics AB och Sun-Com Logistics Sweden AB i konkurs

Sun-Com Logistics AB, org nr 556217-7427 (“Sun-Com”), försattes den 25 juni 2024 i konkurs av Södertörns tingsrätt och Sun-Com Logistics Sweden AB, org nr 559167-3156 (“Sun-Com Sweden”), försattes den 1 juli 2024 i konkurs av Södertörns tingsrätt. Advokat Martin Sjöström vid Cirio Advokatbyrå har utsetts till konkursförvaltare i båda fallen.

Härnedan refereras till dessa bolag gemensamt som ”Bolagen”.

Bolagen bedriver verksamhet i form av personaluthyrning och transport- och logistikverksamhet, inklusive inbärning, montering och retur med utgångspunkt från lagerlokal på Hantverksgatan 31 i Haninge. Därutöver har Bolagen ett transitlager på Västgötagatan 18 i Katrineholm. Bolagen bedrev vid konkursutbrottet verksamhet med ca 35 anställda.

Fortsatt drift

Konkursboet har beslutat att driva verksamheten vidare under en begränsad tid. Kunder och leverantörer uppmanas att kontakta konkursförvaltningen enligt nedan för frågor om den fortsatta driften.

Försäljning

Konkursboet avser att bjuda ut verksamheten och dess tillgångar till försäljning. Preliminärt anbudsunderlag, inklusive information om anbudsförfarandet samt bilagor finns att hämta här nedan:

Anbudsunderlag – Sun-Com Logistics AB 556217-7427

Bilaga 1 – Sun-Com Logistics AB, 556217-7427_Årsredovisning 2022-01-01-2022-12-31

Bilaga 2 – Sun-Com Logistics Sweden AB, 559167-3156_Årsredovisning 2022-01-01-2022-12-31

Bilaga 3 – Fordon (Sun-Com)

Bilaga 4 – Fordon (Sun-Com Sweden)

Bilaga 5 – Inventering av inventarier och lagerutrustning

Kontakt

Relaterade nyheter

Ursäkta, vi kunde inte hitta några inlägg. Försök med en annan sökning.