Kunskap 22.02.11

Nyhetsflash om regeringens besked om fortsatta ekonomiska stödåtgärder

Under den senaste tiden har det varit mycket fram och tillbaka runt skatteanstånden och övriga pandemistöd.

Vi har tidigare skrivit om de återinförda krisstöden, se HÄR.

Den 3 februari meddelade regeringen att merparten av restriktionerna som införts under pandemin för att stoppa smittspridningen slopas den 9 februari 2022. De ekonomiska stödåtgärderna till företag kommer fortsätta gälla även under februari månad.

Vi redogör här kort för regeringens plan för att avveckla de ekonomiska stödåtgärderna.

  • Det omställningsstöd
    som återinfördes i december 2021 kommer finnas kvar till och med februari 2022.
  • Vad gäller ytterligare skatteanstånd har regeringen i en extra ändringsbudget under januari 2022 beslutat att tillfälliga skatteanstånd ska kunna beviljas för fler redovisningsperioder samt att fler valbara månader ska kunna läggas till. Detta betyder att anstånd för avdragen preliminärskatt, arbetsgivaravgifter och moms som redovisas månadsvis numera kan beviljas för högst nio redovisningsperioder. Av förslaget framgår även att oktober-december 2021 blir valbara perioder. Ändringen om tillfälliga skatteanstånd började gälla den 8 februari 2022.
  • Gällande återbetalning av skatteanståndsmedlen lämnade regeringen tidigare ett förslag till riksdagen om att förlänga anståndstiden för företag som beviljats anstånd under pandemin med ytterligare 15 månader. Detta förslag har återkallats efter förhandlingar i riksdagens utskott. Regeringen har nu lämnat ett nytt förslag till riksdagen att förlängningen i stället ska kunna ske med ytterligare 24 månader. Den maximala anståndstiden blir efter det senaste förslaget fyra år. För att kunna utnyttja anståndet med skatteinbetalningar måste företagen följa en individuell avbetalningsplan. Det nya förslaget föreslås träda i kraft den 7 mars 2022.

Kontakt

Relaterade nyheter

Ursäkta, vi kunde inte hitta några inlägg. Försök med en annan sökning.