Kunskap 21.12.17

Återinförda krisstöd till företag

Med anledning av att smittspridningen av Covid-19 åter ökar i samhället har regeringen idag presenterat nya förslag att återinföra vissa stödåtgärder för företag. Omställningsstödet utökas, omsättningsstödet för enskilda näringsidkare och handelsbolag återinförs och möjligheterna att ansöka om skatteanstånd utvidgas. Vi sammanfattar här förslagen i korthet.

Utökat omställningsstöd

  • Omställningsstödet utökas och gäller inledningsvis för december 2021. Regeringen meddelar även att det förbereds för att kunna förlänga stödet även för första kvartalet 2022, beroende på hur smittspridningen utvecklar sig.
  • Stödet kan ges till företag som haft ett omsättningstapp på mer än 30 % jämfört med referensperioden, och kan uppgå till mellan 70-90 % av de fasta kostnaderna beroende på företagets storlek. Löner och hyror kommer fortsatt att vara stödgrundade kostnader.

Utökat och utvidgade möjligheter till skatteanstånd

  • I syfte att dämpa de akuta likviditetsproblem som kan uppstå för företag när smittspridningen ökar föreslås att möjligheterna till tillfälligt anstånd med skattebetalningar utökas och utvidgas.
  • Antalet redovisningsperioder för vilka anstånd kan beviljas utökas från sju till nio, både vad gäller preliminär skatt, arbetsgivaravgifter och moms som redovisas månadsvis. För moms som redovisas kvartalsvis utökas antalet redovisningsperioder från två till tre.
  • Förslaget innebär vidare att anstånd kan beviljas för redovisningsperioder som infaller under perioden oktober – december 2021, till skillnad från nuvarande begränsning till perioder som infaller under januari 2020 – januari 2021. Anstånd kan fortsatt beviljas retroaktivt.
  • Förslaget om utökat och utvidgat skatteanstånd ska inte förväxlas med den förlängda återbetalningsperioden för tidigare anstånd som regeringen nyligen lagt förslag om. Det förslaget innebär att ett företag kan få upp till 15 månaders ytterligare återbetalningsfrist från mars 2022. En sådan förlängd återbetalningsperiod förutsätter en avbetalningsplan med slutlig återbetalning inom 15 månader. Vi har tidigare sammanfattat förslaget om förlängd återbetalningstid, läs mer HÄR.

Återinfört omsättningsstöd

  • För enskilda näringsidkare och handelsbolag återinförs omsättningsstödet och gäller för december 2021, och precis som med omställningsstödet förbereds möjligheterna att förlänga stödet för första kvartalet 2022.
  • Stöd kan ges för den som under perioden förlorat med än 30 % av nettoomsättningen jämfört med en referensperiod.

Förslagen föreslås gälla från den 5 februari 2022.

För frågor eller vid behov av rådgivning kontakta någon av våra jurister:

Kontakt

Relaterade nyheter

Ursäkta, vi kunde inte hitta några inlägg. Försök med en annan sökning.