Uppdrag 24.01.22

Cirio biträder vid framgångsrik rekonstruktion

Karl Björlin på Cirio Advokatbyrå var rekonstruktör för Shortcut Media AB (publ), ett noterat bolag som äger och förvaltar bolag som arbetar med rörlig media för en internationell marknad. Gruppen erbjuder tjänster inom filmkommunikation, animerad film, TV-grafik, speltrailers.

I slutet av 2023 avslutades rekonstruktionen med att Stockholms tingsrätt fastställde bolagets framlagda rekonstruktionsplan med ett offentligt ackord, som bolaget erbjöd sina borgenärer.

Den fastställda rekonstruktionsplanen innebär att fordringsägare med förmånsrätt erhåller full betalning för sin fordran men med avbetalningsplan med lika stora månatliga betalningar över ett år. Övriga fordringsägare utan förmånsrätt, inklusive staten, erhåller betalt för sina fordringar med en ackordslikvid om 15 procent tre veckor efter att beslutet att fastställa rekonstruktionsplanen vunnit laga kraft, eller en ackordslikvid om 30 procent som utbetalas över en 24-månadersperiod.

Samtliga grupper av fordringsägare har antagit skulduppgörelsen.

Kontakt

Relaterade nyheter

Ursäkta, vi kunde inte hitta några inlägg. Försök med en annan sökning.