Webinar

HD-året 2021 med lärdomar för näringslivet

2022.02.17

HD-året 2021 med lärdomar för näringslivet

Välkommen till årets HD-seminarium där Cirios experter går igenom de viktigaste lärdomarna för näringslivet från några av årets mest profilstarka domar. Vi tittar bland annat närmare på några domar som handlar om tolkning och utfyllnad av ramavtal, lojalitetspliktens omfattning, tillitsfullmakt och – intressant nog – ett skadestånd utan liden skada.

Cirios advokater Karin Ljungman, Astrid Wellton och Daniel Lander lotsar dig genom några av årets mest intressanta HD-domar med fokus på deras praktiska effekter för näringslivet.

Share
Daniel Lander
Partner
email hidden; JavaScript is required
+46 76 617 09 35
Astrid Wellton
Senior Associate
email hidden; JavaScript is required
+46 76 617 09 87
Karin Ljungman
Managing associate / On leave
email hidden; JavaScript is required
Share


Expertise