Webinars February 17, 2022

HD-året 2021 med lärdomar för näringslivet

HD-året 2021 med lärdomar för näringslivet

Välkommen till årets HD-seminarium där Cirios experter går igenom de viktigaste lärdomarna för näringslivet från några av årets mest profilstarka domar. Vi tittar bland annat närmare på några domar som handlar om tolkning och utfyllnad av ramavtal, lojalitetspliktens omfattning, tillitsfullmakt och – intressant nog – ett skadestånd utan liden skada.

Cirios advokater Karin Ljungman, Astrid Wellton och Daniel Lander lotsar dig genom några av årets mest intressanta HD-domar med fokus på deras praktiska effekter för näringslivet.

Contact

Related news

Ursäkta, vi kunde inte hitta några inlägg. Försök med en annan sökning.