June 28, 2021

Ny bok: Komplexa samarbeten kräver nya typer av avtal

Medan affärslivet i mångt och mycket har förändrats
under de senaste åren har sättet som vi ingår samarbeten på inte gjort det. I
boken Contracting in the New Economy beskriver David Frydlinger,
managing partner på Cirio, och tre medförfattare hur företag och organisationer
kan bibehålla konkurrenskraft och öka värdet av sina samarbeten genom att
förändra sättet på vilket de ingår avtal.

Samarbeten inom outsourcing, supply chain, joint ventures,
entreprenader, franchising, företagsallianser och offentlig-privat samverkan präglas
idag överlag av en traditionell syn på inköp och avtal, i vilka parterna står i
ett motsatsförhållande. Samtidigt går det ofta att läsa i vd-ord och
strategidokument att partnerskap och olika typer av kund- och
leverantörssamarbeten är avgörande för att sänka kostnader, höja kvalitet och
driva innovation.

– Dagens kontraktskrivande behöver ses med andra ögon än vad
de typiskt sett görs idag. Det är, i dagens snabba digitaliserade och globala
värld, omöjligt att förutspå vartenda tänkbart scenario, något som är
utgångspunkten för traditionell kontraktsskrivning. I stället för att utgå från
ett nollsummespel – där målet är att skydda sig själv mot den andra parten,
minimera de egna riskerna och maximera det egna utfallet – behöver avtal i mer
komplexa samarbeten sträva efter gemensam framgång, säger David Frydlinger.

I boken går Frydlinger, tillsammans med tre medförfattare, grundligt
igenom metoden bakom så kallade relationsbaserade kontrakt, som företag som Dell,
Intel och Telia framgångsrikt använt sig av. Läsaren får bland annat ta del av
praktiska exempel och lära sig mer om hur konceptet kan appliceras på de egna affärsrelationerna.
Förordet är skrivet av den tidigare nobelpristagaren Oliver Hart, ekonomiprofessor vid Harvard University, som tidigare varit Frydlingers
medförfattare i artiklar i ämnet.

– Efter att ha noterat vilken positiv inverkan metoden kan
ha för verksamheter hoppas jag att boken ska få fler aktörer att skapa
spelregler som gör att onödig friktion kan undvikas och att båda parter kan få
ut mer potential av samarbetet, säger David Frydlinger.

 

Läs mer om boken HÄR.

För mer information, vänligen kontakta:

 

Contact

Related news

Ursäkta, vi kunde inte hitta några inlägg. Försök med en annan sökning.