Bankruptcy  

Interoc Akustik AB i konkurs – Konkursanbud

2023.08.30

Interoc Akustik AB, 556852-6080 (”Interoc”) försattes i konkurs av Västmanlands tingsrätt den 28 augusti 2023. Lars-Henrik Andersson På Cirio har utsetts till konkursförvaltare.

Interoc har som bolag varit verksamt inom entreprenad inom ljud och akustikläsningar i mer än 10 år, och är idag ett företag verksamt i stora delar av landet 14 platser (med betoning främst på Mälardalen) och ingår i en koncern som ett helägt dotterbolag till Akustikbyggarna Sverige AB.

Interoc bedrev vid konkursutbrottet verksamhet med ett ca 160 anställda specialiserad på entreprenader inom undertak, glaspartier och väggsystem. Interoc har haft egen tillverkning och montering av täta och glasade väggsystem med smarta dörrlösningar, montering av alla undertak som finns på marknaden samt väggakustik, egen tillverkning och montering av metalltak och väggar, eget utbud av kompletterande belysning samt montering av plåtfasader och beklädnadspaneler.

Konkursboet bjuder härmed ut verksamheten och dess tillgångar till försäljning i enlighet med preliminärt anbudsunderlag: Till anbudsunderlaget.

För mer information om verksamheten och försäljnings­processen, vänligen kontakta:

Share
Lars-Henrik Andersson
Partner
email hidden; JavaScript is required
+46 76 617 08 22
Axel Thörn
Senior Associate
email hidden; JavaScript is required
+46 76 617 08 95
Share


Expertise