Webinar

Trendspaning - den digitala transformeringens påverkan på olika branscher

2021.09.20

Under denna inledande paneldiskussion på Cirio Digital Forum fokuserar vi på de stora digitala trenderna. Vi diskuterar vilken påverkan den digitala omställningen hittills haft på olika branscher samt vilka verksamheter som kan förväntas stå näst på tur att förändras och på vilket sätt. Vi diskuterar även hur möjligheterna och utmaningarna ser ut för företag och hur Sverige står sig i ett internationellt perspektiv.

Panelen gästas av Hans Werner, VD på Radar Ecosystem Specialists, Åsa Zetterberg, Förbundsdirektör för IT&Telekomföretagen och Martin Glaumann, Partner och Nordic Technology & Innovation Management Practice Leader på Arthur D. Little.

Paneldiskussionen modereras av Emma Dansbo och David Frydlinger från Cirio.

Share
Emma Dansbo
Partner
email hidden; JavaScript is required
+46 76 617 08 01
David Frydlinger
Managing Partner
email hidden; JavaScript is required
+46 76 617 09 85
Share


Expertise