Webinar

Säkerhetsläget, inflationen och investeringsklimatet - Del 2 av dag 1 Cirio Transaction Week

2023.05.05

 

Omvärldsanalys och paneldebatt för aktörer på transaktionsmarknaden

På första dagen av Cirio Transaction Week 2023 ser du en panel med framstående beslutsfattare och experter. Under två anföranden och en paneldiskussion delar de med sig av insikter och perspektiv som hjälper dig navigera den alltmer komplexa marknaden.

Deltagare dag 1 är Micael Bydén, Sveriges överbefälhavare, som håller ett inledande anförande om bland annat säkerhetsläget, Albin Kainelainen, generaldirektör för Konjunkturinstitutet, som håller ett inledande anförande om konjunkturläget, Sveriges och EU:s tillväxt och de utmaningar Sverige och EU står inför. Charlotte Brogren, Chief Technology Officer på Alimak Group och flerfaldig styrelseordförande, Stefan Fölster, nationalekonom och ledare på tankesmedjan Better Future Economics och Christian Hedelin, Chief Strategy Officer på Saab AB, deltar alla i panelen.

Frågor som diskuteras:

  • Hur ser förutsättningarna och trenderna på 2023 års marknad ut, i det långa och korta perspektivet? Vilka är de påtagliga och direkta konsekvenserna av dessa?
  • Hur ser det säkerhetspolitiska läget ut på lång och kort sikt? Hur påverkas det svenska samhället och näringslivet?
  • Vad kan Sveriges och övriga EU-länders politiker, myndigheter och näringsliv göra för att förbättra det nationella och regionala investeringsklimatet?
  • Vilka tänkbara affärs- och transaktionsmöjligheter har uppstått givet omvärldsläget och vad beror de på?

Dag 1 presenteras av Annika Andersson och paneldebatten modereras av Lars-Henrik Andersson.

Välkommen att titta på den inspelade livesändningen!

Share
Annika Andersson
Partner
email hidden; JavaScript is required
+46 76 617 09 29
Lars-Henrik Andersson
Partner
email hidden; JavaScript is required
+46 76 617 08 22
Share


Expertise