Webinar

Nya regler om artificiell intelligens - hur påverkar de er verksamhet?

2021.05.19

I det här webbinariet från den 10 maj diskutera David Frydlinger och Emma Dansbo kring och sammanfattar de viktigaste punkterna i det nya förslaget till ny förordning om artificiell intelligens som EU-kommissionen presenterade den 21 april 2021.

Frågor såsom vilka AI-system och vilka branscher som kommer att omfattas av reglerna, vilka de viktigaste kraven är som kommer att ställas på användare, leverantörer, tillverkare, importörer och distributörer av AI-system besvaras. Likaså vilka sanktionsmekanismer som föreslås införas i förslaget.

För mer information, kontakta:

Share
David Frydlinger
Managing Partner
email hidden; JavaScript is required
+46 76 617 09 85
Emma Dansbo
Partner
email hidden; JavaScript is required
+46 76 617 08 01
Share


Expertise