Torsdag 25 april kl. 16.00-17.15

Hållbara investeringar med bibehållen avkastning – är de möjliga?

Seminarium om hur företagsledningar och investerare kan tänka och agera kring hållbara investeringar

Välkommen till den fjärde dagen av årets Cirio Transaction Week där vi diskuterar omställningen mot ett mer hållbart näringsliv och samhälle, ur ett investeringsperspektiv. Du kan välja att delta på plats på Biblioteksgatan 9, eller så kan du logga in och delta digitalt. Obs! Seminariet hålls under eftermiddagen, kl 16.00 – 17.15. Vi har insläpp från 15.30 och efter seminariet blir det mingel med AW.

 

  • Går det att kräva samma avkastning från hållbara investeringar som från andra investeringar?
  • Vilken roll kan och bör investerare och finansiärer ha i omställningen mot ett mer hållbart samhälle?
  • Vad ska en bolagsstyrelse ha för ledstjärna om målet inte är att endast maximera vinsten? 
  • Är de befintliga regleringarna av marknaden tillräckliga för att driva samhällets omställning?

Panel & Moderatorer

Oliver Hart

Professor of Economics, Ekonomipristagare

Harvard University

Sasja Beslik

Chief Investment Strategy Officer

SDG Impact Japan

Jenny Carenco

General Partner

Utfallsfonden

Stefan Krook

Styrelseordförande

GoodCause

David Frydlinger

Moderator/Partner

Cirio Advokatbyrå

Sex av nio av planetens gränser såsom klimat och havförsurning har överskridits, samtidigt som stat och samhälle kämpar med utmaningar som ökande ojämlikhet, en åldrande befolknings behov av vård. Sådana faktorer har, tillsammans med ökande krav från EU-lagstiftaren, gett upphov till en tydlig trend mot hållbara investeringar och i viss mån nya sätt att se på företags syfte med sin verksamhet.

Det finns många exempel på hur hållbara investeringar kan ge mycket god avkastning, men erfarenheterna är inte entydiga. Frågan uppstår därför om det är möjligt att förena historiska avkastningskrav med genomförande av hållbara investeringar. Och om kraven på styrelse och ledning är att driva en hållbar och inte nödvändigtvis vinstmaximerande verksamhet uppkommer svåra frågor kring vilka ledstjärnor som ska gälla, samt i vilkas intressen företagets verksamhet ska drivas.

Vår namnkunniga panel hjälper dig att hitta en bra väg genom dessa viktiga men svåra frågor, som kan visa sig vara en stor möjlighet.

 

Dagens panel

 

Oliver Hart
En av mottagarna av Riksbankens pris till Alfred Nobels minne år 2016. Sedan 1993 är han professor vid Harvard University, men han innehar ett flertal andra titlar inom den akademiska världen. Oliver Harts forskning är i huvudsak fokuserat på frågor som rör ägarstrukturer, kontrakt och corporate governance, samt företagande och socialt ansvar.

 

Sasja Beslik
Chief Investment Strategy Officer från SDG Impact Japan och Head of ESG and Sustainability på Svenska Hållbarhetsfonden. Sasja är erfaren expert inom hållbarhet och finans. Förutom SDG Impact Japan har han även arbetat med bland annat Nordea, Bank Safra Sarasin och ABN Amro, och är engagerad i hållbarhetsfrågor med fokus på investeringar och finansiell hållbarhet. Sasjas är utbildad inom journalistik och ekonomi på Stockholms universitet.

 

Jenny Carenco
Medgrundare till Utfallsfonden med lång erfarenhet från Bain & Co’s private equity-verksamhet. Hon driver sedan 2017 rådgivningsföretaget Prosper som är specialiserat på impactinvesteringar. Jenny har en civilekonomexamen från Lunds Universitet och en MBA från franska HEC.

 

Stefan Krook
Medgrundare och styrelseordförande för GoodCause, en stiftelse som driver företag där 100 % av vinsten doneras till välgörenhet. Han är även grundare av både Glocalnet och Kivra, har över tjugo års erfarenhet av att grunda och leda tech-firmor och sociala verksamheter. Stefan har en MBA från Handelshögskolan i Stockholm från 2002.

Anmäl dig nu till
Transaction Week 2024

Anmäl dig här