Måndag 22 april kl. 9.30-11.30

Vad behövs för att stärka Sveriges konkurrenskraft?

Seminarium om finanserna, Sverigebilden, hoten och investeringsklimatet

Välkommen till den första dagen av årets Cirio Transaction Week, som bjuder på strategiska analyser och ett makroperspektiv på transaktionsmarknaden, ur såväl svensk som global synvinkel. Du kan välja att delta på plats på GT30, Grev Turegatan 30 i Stockholm, eller så kan du logga in och delta digitalt. Från 8.30 serverar vi frukost och efter seminariet bjuder vi på lunch.

 

  • Vilka händelser och trender påverkar marknadens förutsättningar 2024?
  • Vad ligger bakom de påverkanskampanjer som genomförts mot Sverige och vår region, och hur har de påverkat bilden av vårt land? 
  • Vilka hot och möjligheter ser företagsledare, kopplat till den förändrade Sverigebilden? 
  • Vilka politiska och regulatoriska åtgärder krävs för att bevara Sveriges konkurrenskraft? 
  • Vilka tänkbara affärsmöjligheter ser vi framåt för svenska och utländska investerare?

Panel & Moderatorer

Magnus Hjort

Generaldirektör

Myndigheten för psykologiskt försvar

Albin Kainelainen

Generaldirektör

Konjunkturinstitutet

Katrine Kielos-Marcal

Ekonomijournalist & författare

Dagens Nyheter

Petter Kilefors

Managing Partner

Arthur D Little Norden

Fredrik Bergström

Ekonomie Doktor

Handelshögskolan i Stockholm

Seminariet leds av

Annika Andersson

Partner (Head of Equity Capital Markets and Public M&A)

Cirio Advokatbyrå

Lars-Henrik Andersson

Partner (Bank & Finans)

Cirio Advokatbyrå

Peter Högström

M&A och Head of Infrastructure

Cirio Advokatbyrå

2024 innebär stora utmaningar – men också möjligheter – för aktörerna på den svenska transaktionsmarknaden. Ungefär hälften av världens länder kommer att gå till val under året, vilket innebär en risk för att säkerhetsläget i Europa, Mellanöstern och Asien förändras.

Här i Sverige har stabilitet och förutsägbarhet till stor del ersatts av osäkerhet, och näringslivet ser utmaningar i att attrahera kapital som krävs för att skapa tillväxt. Det makroekonomiska läget har till viss del influerats av utländska aktörer som genomförts påverkanskampanjer avsedda att försvaga Sveriges ställning och anseende. Men det påverkas även av en rullande infrastrukturskuld och en politik som inte håller jämna steg med utvecklingen.

Tillsammans med vår extremt kunniga panel får du en inblick i hur vägen framåt ser ut för Sveriges säkerhet, inte minst effekterna av NATO-inträdet, investeringsklimat och relationer till internationella investerare.

 

Dagens panel

 

Albin Kainelainen
Konjunkturinstitutets generaldirektör har en bakgrund på Finansdepartementet, där han var avdelningschef för Internationella och ekonomiska avdelningen. Han har även varit enhetschef på Arbetsmarknadsdepartementet och arbetat i olika statliga utredningar samt på LO. Albin har en magisterexamen i nationalekonomi från Lund och University of Exeter.

 

Magnus Hjort
Generaldirektör vid Myndigheten för psykologiskt försvar som ansvarar för att identifiera, analysera och kunna bemöta otillbörlig informationspåverkan som riktas mot Sverige. Han var tidigare huvudsekreterare i den utredning som låg till grund för myndighetens utformande. Magnus har en doktorsexamen i historia från Stockholms universitet och har publicerat arbeten om kalla krigets säkerhetspolitik.

 

Katrine Kielos-Marcal
Ekonomijournalist på DN, med speciell inriktning på området kvinnor och innovation. Författare till bland annat “Who Cooked Adam Smith’s Dinner” som är översatt till 20 språk och utnämndes till en av årets böcker i The Guardian 2015. Samma år utnämnde BBC henne till en av de 100 viktigaste kvinnorna. Katrine har kandidatexamen inom statsvetenskap, nationalekonomi och statistik.

 

Petter Kilefors
Managing Partner i Norden på managementkonsultfirman Arthur D. Little, där han kommer från en roll som Global Practice Leader of Strategy & Organization, Private Equity and Corporate Finance.  Petter har en MBA från Handelshögskolan i Stockholm och Rotterdam School of Management och har gedigen erfarenhet från branscher som telekom/IT, kollektivtrafik, tillverkningsindustri och life science.

 

Fredrik Bergström
Ekonomie doktor i nationalekonomi från Handelshögskolan i Stockholm, som varit VD för Handelns Utredningsinstitut och affärsområdeschef för WSP Advisory. Fredrik driver egen verksamhet inom analys, strategi och kunskapskommunikation, samt är ordförande för Infra Sweden och styrelseledamot på Högskolan Kristianstad.

Anmäl dig nu till
Transaction Week 2024

Anmäl dig här