Podcast

Ta kontroll över dataskyddet

2020.09.08

GDPR har nu gällt i drygt två år och tillsynsbesluten blir allt fler. Hisnande sanktioner har ålagts olika företag i Europa och även i Sverige. Det går inte längre att skylla på att det är nytt och oklart. Vi diskuterar hur man ska tänka kring processer och ansvarsfrågor inom dataskydd.

Vi tittar också på bl.a. “bindande företagsbestämmelser”, BCR, som ska reglera överföring av personuppgifter inom multinationella koncerner.

Vilka är fallgroparna och var finns vägledningen?

Dataskyddsexperterna Josefine Lundström och Caroline Olstedt Carlström resonerar kring hur du kan ta kontroll över processerna.

Share
Caroline Olstedt Carlström
Partner
email hidden; JavaScript is required
+46 70 353 90 30
Share


Expertise