Podcast

Den ineffektiva byggbranschen

2020.09.30

De senaste 20 åren har byggkostnaderna ökat med 150 %. Samtidigt har KPI bara ökat med 25 % och det råder bostadsbrist i nästan alla Sveriges kommuner.

I detta avsnitt utforskar Cirios David Frydlinger och Mikael Anjou – tidigare vice koncernchef på Einar Mattsson & författare till “Den ineffektiva byggbranschen” – de strukturer som hämmar byggsektorn.

För vad hindrar egentligen branschen från att uppnå sin potential? Finns problemen i juridiken, affärsmodellerna eller organisationerna? Eller alla på samma gång?

Share
David Frydlinger
Managing Partner
email hidden; JavaScript is required
+46 76 617 09 85
Share


Expertise