Event 24.02.27

Seminarie om Mänskliga rättigheter och miljö – alltmer aktuella frågor för företag och deras rådgivare

Sveriges advokatsamfund med stöd av Cirio Advokatbyrå, Mannheimer Swartling Advokatbyrå och Ecocide Law Alliance, bjuder in advokater, bolagsjurister och andra affärsjurister till ett seminarium om mänskliga rättigheter och miljö.

I samband med seminariet informeras om den växande rörelsen för att införa ekocid som ett internationellt brott och varför advokater och jurister i svenskt näringsliv bör engagera sig. 

Inbjudna talare förutom Cirios partner och advokat Eva-Maj Mühlenbock, tillika Ordförande i Sveriges advokatsamfund är:

  • Nina Macpherson, Ordförande I stiftelsen Ecocide Law Alliance, styrelseledamot i Traton SE, Scania AB, m fl bolag.
  • Helena Jäderblom, Justitieråd och Ordförande i Högsta Förvaltningsdomstolen, tidigare domare i Europadomstolen.
  • Marie Jacobsson, F.d Ambassadör och Folkrättsrådgivare på UD samt tidigare ledamot av FNs folkrättskommission.
  • Jonas Ebbesson, Professor i miljörätt och Föreståndare för Stockholms miljörättscentrum vid Stockholms universitet.

Datum
7 mars 2024

Plats
Cirio Advokatbyrå, Biblioteksgatan 9


EKOCID
Med ekocid menas allmänt storskalig miljöförstöring som är utbredd eller långvarig. Tanken är att ingen ska gå ostraffad efter att ha förstört naturen och att brottet ska införas i Romstadgan för den Internationella brottmålsdomstolen i Haag (ICC).
Begreppet ekocid som ett internationellt brott uppstod på 1970-talet, då USA:s användning av Agent Orange under Vietnamkriget skadade befolkningen, djurlivet och miljön. För närvarande finns det bara en bestämmelse relaterad till krigsförbrytelser i Romstadgan som uttryckligen nämner skador på miljön. 2010 föreslog miljöjuristen Polly Higgins att Romstadgan skulle ändras för att inkludera ansvar för ekocid. I november 2019 uppmanade påven Franciskus det internationella samfundet att erkänna ekocid som en ”femte kategori av brott mot freden”.
Begreppet ekocid har idag införts i nationell lagstiftning i 13 länder och diskuteras på lagstiftningsnivå i ytterligare sju länder.  EUs nyligen uppdaterade miljöbrottsdirektiv omfattar nu sanktioner för allvarliga miljöskador ”jämförbara med ekocid”.

Romstadgan
Romstadgan är fördraget som reglerar ICC. Den trädde i kraft den 1 juli 2002 och för närvarande är 123 stater parter till stadgan. Romstadgan listar fyra centrala internationella brott: folkmord, brott mot mänskligheten, krigsförbrytelser och aggressionsbrott.

Ecocide Law Alliance Stiftelse
Det finns flera organisationer och plattformar i Sverige och internationellt som arbetar för införandet av ekocid som ett internationellt brott i Romstadgan.
För att skapa en lämplig plattform för näringslivet att vara delaktig i kampanjen för etablerandet av ekocid som ett internationellt brott och för att öka medvetenheten om relaterade frågor skapades Ecocide Law Alliance Stiftelse 2022 https://www.ecocidelawalliance.org Nina Macpherson är stiftelsens ordförande.
Målet är att få stöd från internationella miljömässigt hållbara företag – och med deras hjälp påverka Romstadgans medlemsstater att etablera ekocid som ett nytt internationellt brott.

Kontakt

Relaterade nyheter

Ursäkta, vi kunde inte hitta några inlägg. Försök med en annan sökning.