Insight  

Nya spelregler för de digitala marknaderna

2023.02.22

EU har infört nya regler för digitala marknader i syfte att upprätthålla konkurrens och innovation. Genom Digital Markets Act (DMA) skapas nya spelregler för både de ”grindvakter” som anses ha en mycket stark ställning på de marknader som berörs, större plattformar, och alla de företag som nyttjar dessa tjänster. Större plattformar anses särskilt viktiga för ekonomin och handeln inom EU och några av skyldigheterna som införs är delning av data, möjlighet till ”side-loading” och förbud mot att gynna den egna verksamheten.

Läs gärna vårt nyhetsbrev rörande Digital Markets Act (DMA) och kommissionens reglering av Big Tech genom att klicka här.

För mer information, kontakta Ulrica Salomon, Partner och ansvarig för Cirios verksamhetsgrupp för konkurrensrätt och statsstöd:

Share
Ulrica Salomon
Partner
email hidden; JavaScript is required
+46 76 617 08 05
Share


Expertise