20.05.12

Cirio publicerar ny rapport: ”Molntjänster, offentlighet och sekretess i offentlig sektor”

Ny rapport: ”Molntjänster, offentlighet och sekretess i offentlig sektor”

Cirio lanserar idag en rapport om rättsläget gällande nyttjande av molntjänster i offentlig sektor. I rapporten konstaterar författarna David Frydlinger och Caroline Olstedt Carlström att såväl feltolkningar som otydligheter ligger i vägen för myndigheters möjligheter att använda publika molntjänster. Myndigheterna riskerar därmed att gå miste om viktiga effektiviseringsvinster.
Idag finns en spridd uppfattning att lagar och förordningar inte ger tillräckligt stöd för upphandling av molntjänster i offentlig sektor. Cirios rapport ”Molntjänster, offentlighet och sekretess i offentlig sektor” redogör för frågans problematik och den, sedan flera år snåriga debatt som pågått i Sverige. Författarna visar på de möjligheter som finns att upphandla molntjänster redan idag och lämnar förslag på hur en kommande uppdaterad lagstiftning i frågan bör utformas, inte minst för att öka tydligheten i frågan.

– Många myndigheter lever idag i tron att det är olagligt att köpa molntjänster från privata leverantörer på grund av reglerna i offentlighets- och sekretesslagen. Vi redogör för varför vi bedömer att det nuvarande rättsläget i frågan kanske inte är så oklart som många verkar tro, och att det redan idag finns goda förutsättningar för myndigheter att köpa molntjänster, säger David Frydlinger, Managing partner på Cirio.

– För att undvika förvirring är det viktigt att framtida lagstiftning klargör vad som faktiskt gäller i fråga om inköp av molntjänster i offentlig sektor. Vår förhoppning är att vi genom denna rapport kan få bidra till att skapa bra spelregler för framtidens näringsliv och samhälle i ett digitaliserat Sverige, säger Caroline Olstedt Carlström, Partner på Cirio.

Ta del av rapporten här.

För mer information, vänligen kontakta:

Relaterade nyheter

Ursäkta, vi kunde inte hitta några inlägg. Försök med en annan sökning.