Lagar och kontrakt för omställning till hållbar finansiering, hållbar affärsverksamhet och hållbara värdekedjor

Fem kortfilmer

Här har vi spelat in en serie med korta, informativa filmer som ger er de nödvändigaste kunskaperna om lagregler och kontrakt inom områdena hållbar finansiering, hållbar affärsverksamhet och hållbara värdekedjor. Serien är baserat på den bok som David Frydlinger, advokat och delägare på Cirio, har skrivit – ”Spelregler för hållbar affärsverksamhet – lagar, kontrakt och moral”.

I dessa inspelningar kan ni lyssna på klargörande beskrivningar om hur man samtidigt kan ställa om till en hållbar affärsverksamhet och följa de nya EU-regelverken, men utan att drunkna i alla detaljer.

Del 1: Vad handlar hållbar affärsverksamhet om egentligen?

Del 2: Regelverket för hållbarhet

Del 3: Hållbar finansiering enligt EU-regelverken

Del 4: CSRD och omställning till hållbar affärsverksamhet

Del 5: Hållbara värdekedjor och kontrakt