Webbinarier 23.05.05

Var finns pengarna på fastighetsmarknaden? – Dag 3 Cirio Transaction Week

 

Paneldebatt om läget i fastighetssektorn

I en världsekonomi där konjunkturen går nedåt samtidigt som räntorna stiger, står fastighetssektorn inför stora utmaningar. För fastighetsbolagen gäller det i hög grad finansieringsfrågan, där bland annat obligationer till stora belopp förfaller på olika håll i branschen samtidigt som marknaden visar osäker investeringsvilja. I det sammanhanget spelar dessutom ratingbolagen en stor och viktig roll för bolagens finansieringsvillkor, kanske med ett något förändrat fokus i post-obligationseran. I den här paneldiskussionen presenterar representanter från fastighetssektorn, finansmarknaden och den juridiska expertisen en nulägesanalys och diskuterar sektorns utmaningar. Tillsammans förmedlar de tankar och insikter om de aktuella riskerna och möjligheterna på marknaden.

Paneldeltagare är Linus Ericsson CEO på JLL Sweden, Maria Gillholm, VP-Senior Credit Office, på Moody’s Investors Service och Björn Garat, Head of Finance och Deputy CEO på Sagax AB.

Paneldiskussionen modereras av Magnus Björkander.

Välkommen att titta på den inspelade paneldebatten!

Kontakt

Relaterade nyheter

Ursäkta, vi kunde inte hitta några inlägg. Försök med en annan sökning.