Cirio Digital Forum - 16 september 2021

Välkommen till Cirio Digital Forum

– En spännande förmiddag om möjligheter och utmaningar till följd av den digitala omställningen

Den digitala transformationen går allt snabbare inom alla branscher och de tekniska, kommersiella och legala förutsättningarna för att bedriva affärer förändras i grunden. Alla delar av samhället påverkas av digitaliseringen och när sociala plattformar utgör en naturlig del av våra liv uppstår frågor kopplade till integritet.

Under Cirio Digital Forum samlar vi några av de främsta experterna inom digitalisering och tech, som delar med sig av sina erfarenheter, insikter och kunskaper. Under fyra paneldiskussioner kommer vi att diskutera och analysera möjligheter och risker som följer med den digitala omställningen och utvecklingen av nya teknologier. Vi tittar också närmare på hur den juridiska infrastrukturen både kan bana väg och skapa hinder.

Ämnena för de fyra paneldiskussionerna är:

 • Trendspaning - den digitala transformationens påverkan på olika branscher
 • Deep tech – AI och andra teknologier med potential att förändra världen
 • Sharenting – Barns integritet på nätet när vuxna delar bilder och annan information om barn
 • Den nya plattformsekonomin – dess möjligheter och utmaningar


 • Läs mer

  Varje paneldiskussion pågår i ca 55 min. Du kommer i god tid före den 16 september att få hålltider, så att du kan välja att se det som är mest intressant för dig, om du inte har möjlighet att delta under hela eventet. Du som anmäler dig kommer att få en Zoom-länk till alla fyra webbinarierna via e-post dagen före eventet.

  Datum: 16 september 2021

  Tid: 08.30–12.30 (fyra enskilda webbinarier)

  Plats: Zoom

  Eventet är kostnadsfritt

  Till anmälan


  Välkommen till en förmiddag med nya insikter!

Tid: kl. 8.30–9.30

Trendspaning – den digitala transformeringens påverkan på olika branscher

– En diskussion om de stora digitala trenderna

Webbinariet gästas av (fr.v.) Hans Werner, VD – Radar, Martin Glaumann, Partner och Nordic Technology & Innovation Management Practice Leader – Arthur D. Little och Åsa Zetterberg, Förbundsdirektör – IT&Telekomföretagen.

 • Läs mer

  Under denna inledande paneldiskussion fokuserar vi på de stora digitala trenderna. Vi diskuterar vilken påverkan den digitala omställningen hittills haft på olika branscher samt vilka verksamheter som kan förväntas stå näst på tur att förändras och på vilket sätt. Vi diskuterar även hur möjligheterna och utmaningarna ser ut för företag och hur Sverige står sig i ett internationellt perspektiv.

  Panelen gästas av Hans Werner, VD på Radar Ecosystem Specialists, Åsa Zetterberg, Förbundsdirektör för IT&Telekomföretagen och Martin Glaumann, Partner och Nordic Technology & Innovation Management Practice Leader på Arthur D. Little.

  En presentation av våra inbjudna gäster:

  Hans Werner, Radar Ecosystem Specialists

  Hans Werner, grundare och VD för det Nordiska analysföretaget Radar. Bolaget Radar med sina tjugotalet rådgivare arbetar med såväl leverantörsorienterade som kundorienterade frågeställningar inom IT. Hans är en populär föreläsare inom IT-området och det han inte vet är i regel inte värt att veta heller.

  Martin Glaumann, Arthur D. Little

  Martin Glaumann är partner på Arthur D. Littles Stockholmskontor. Arthur D. Little är världens äldsta managementkonsult firma, i mer än 130 år har Arthur D. Little varit synonymt med teknisk uppfinningsrikedom och innovativt tänkande. Martin leder ADLs nordiska Technology and Innovation Management practice, och har ägnat mer än 20 år av sin karriär till att hjälpa företag, organisationer och investerare att se digitaliseringens möjligheter.

  Åsa Zetterberg - mer info kommer inom kort.

  För mer information eller frågor, vänligen kontakta någon av våra ansvariga partners David Frydlinger och Emma Dansbo.

Tid: 9.30–10.30

Deep tech - AI och andra teknologier med potential att förändra världen

– Utmaningar med att kommersialisera banbrytande teknologier såsom AI och annan deep tech

Webbinariet gästas av (fr.v.) Luka Crnkovic-Friis, VD och medgrundare – Peltarion , Rebecka Löthman Rydå, Investment Director – Industrifonden och Stefan Larsson, docent i teknik och social förändring vid institutionen för teknik och samhälle – Lunds tekniska högskola.

 • Läs mer

  Välkommen till en diskussion om kommersialisering av banbrytande teknologier. Vilka möjligheter finns det för att bygga framgångsrika affärsmodeller baserat på AI och annan deep tech? Hur ser utmaningarna ut när det t.ex. gäller möjligheten att resa kapital, bygga framgångsrika team med rätt erfarenheter och kompetenser samt skapa kommersiell användning för tekniken? Finns det särskilda utmaningar kopplade till befintliga regelverk eller avsaknaden av regler, t.ex. när det gäller AI? Hur ser framtiden ut för deep tech bolag i ett internationellt respektive svenskt perspektiv?

  En presentation av våra inbjudna gäster:

  Luka Crnkovic-Friis, Grundare och VD – Peltarion

  Lukas nuvarande position som grundare och VD för Peltarion har formats ur ett över 20 år långt fokus och dedikation till neurala nätverk och deras tillämpningsområden. Följande sin Master’s of Science i Electrical Engineering från KTH i Stockholm 2004, startade Luka tillsammans med Måns Essén Peltarion, och lade då grunden till den internationella spelare som företaget är idag. Med samma övertygelse om att AI är vår nästa industriella revolution då som idag, är Luka fast besluten att skapa verktyg som gör AI tillgängligt, prisvärt och pålitligt för företag i alla storlekar.

  Rebecka Löthman Rydå, Investment Director – Stiftelsen Industrifonden.

  Rebecka är Investment director på Industrifonden och jobbar idag med nio portföljbolag. Rebecka har jobbat med riskkapital de senaste åtta åren och varit investerare på två andra fonder innan Industrifonden. Rebecka har just nu ett extra intresse för datainfrastruktur, AI och FoodTech. Hon tror på användningen av riktigt transformativ och djup teknik för att lösa signifikanta problem och möta globala utmaningar.

  Stefan Larsson, docent i teknik och social förändring vid institutionen för teknik och samhälle - Lunds tekniska högskola.

  Stefan Larsson är docent i teknik och social förändring vid institutionen för teknik och samhälle på LTH, Lunds universitet där han leder en forskargrupp inriktad mot digitalisering, datadrivna marknader och artificiell intelligens, med fokus på tillit, transparens och ansvar. Han är jurist och disputerad i såväl rättssociologi som i fysisk planering. Han är bl.a. med i AI Swedens AI Ethics Lab, referensgrupp för AI hos DIGG, Konsumentverkets vetenskapliga råd, är styrelseledamot i Internetstiftelsen och är affilierad forskare vid AI Sustainability Center.

  För mer information eller frågor, vänligen kontakta någon av våra ansvariga partners Emma Dansbo och Anders Moberg.

Tid: 10.30–11.30

Sharenting – Barns integritet på nätet när vuxna delar bilder och annan information om barn

– Är sharenting en del av en förälders yttrandefrihet eller förbiser föräldern att skydda barnets integritet när den delar information om barnet på nätet?

Webbinariet gästas av (fr.v.) Jonas Söderlund, socialarbetare och Johanna Lindström, projektkoordinator – Prinsparets Stiftelse, Adina Schildt Gillion, biträdande jurist Cirio och Elza Dunkels, Forskare om barn och internet.

 • Läs mer

  I takt med att generation Z växer upp har diskussionen om sharenting – när föräldrar delar information om sina barn på nätet – blossat upp. Många barn får idag sin digitala debut redan i magen när föräldern publicerar en ultraljudsbild. Under Cirio Digital Forum kommer vi att låta experter på området samtala om barns integritet på nätet i förhållande till sharenting. Är sharenting en del av en förälders yttrandefrihet eller förbiser föräldern att skydda barnets integritet när den delar information om barnet på nätet? Detta och mycket mer kommer panelen att diskutera.

  Inbjudna gäster är Jonas Söderlund, Johanna Lindström och Elza Dunkels. Utöver de inbjudna gästerna kommer Adina Schildt Gillion, biträdande jurist på Cirio att delta i panelen. Här kommer en introduktion till två av våra gäster:

  Jonas Söderlund, socialarbetare

  Jonas Söderlund arbetar som socialarbetare med barn och unga och har under de senaste åtta åren arbetat som kurator hos Bris där digitaliseringen både varit en förutsättning och ett vanligt tema för samtal. Under sin tid på Bris arbetade Jonas bland annat med frågor kring sociala medier och dess möjligheter och risker för barn där hans budskap till de vuxna varit att ”lyssna, lär, ta in och var närvarande”.

  Johanna Lindström, projektkoordinator – Prinsparets Stiftelse.

  Johanna Lindström arbetar som projektkoordinator på Prins Carl Philips och Prinsessan Sofias Stiftelse där hon bland annat arbetar med Stiftelsens samarbetsskolor och då främst med Lajka, en kostnadsfri digital hemsida med material för skolans arbete med en tryggare nätvardag. Utöver sitt arbete på Stiftelsen studerar Johanna sista terminen på juristprogrammet i Uppsala där hon för tillfället skriver sitt examensarbete om sharenting ur ett rättighetsperspektiv.

  Elza Dunkels, Forskar om barn och internet

  Elza Dunkels är docent i pedagogiskt arbete. Hon har forskat om barns och ungas nätanvändning sedan slutet av 1990-talet och är flitigt anlitad som föreläsare och expert inom sina forskningsområden. Utöver sin forskning arbetar Elza med att folkbilda och delta i samhällsdebatten.

  Adina Schildt Gillion - Biträdande jurist – Cirio

  För mer information eller frågor, vänligen kontakta någon av våra ansvariga jurister Adina Schildt Gillion och Caroline Olstedt Carlström.

  Caroline Avlång

Tid: 11.30–12.30

Den nya plattformsekonomin – dess möjligheter och utmaningar

– Den digitala omställningen banar väg för nya plattformar

Webbinariet gästas av (fr.v.) Anna-Karin Edstedt Bonamy, VD Doctrin, Sheila Florell, Chefsjurist – Vasakronan och Daniel Lindén, CPO Tibber (ej i bild).

 • Läs mer

  Den digitala utvecklingen har banat väg för den så kallade plattformsekonomin, där allt fler företag bygger sin verksamhet på att koppla samman producenter och konsumenter, istället för att sälja varor eller tjänster. Taxi- och hotellbranschen är uppenbara exempel, men modellen slår nu igenom i bransch efter bransch. Vad är det som driver fram denna affärsmodell? Vilka möjligheter och risker finns, kommersiellt och legalt? Vilka likheter och skillnader finns mellan branscher? Hänger lagstiftningen med i regleringen av denna typ av företag och affärsmodell, som ofta kan få en mycket stark marknadsställning?

  Panelen gästas av:

  Sheila Florell, Chefsjurist – Vasakronan

  Anna-Karin Edstedt Bonamy, VD – Doctrin

  Daniel Lindén, CPO – Tibber

  En närmare presentation av våra inbjudna gäster kommer inom kort.

  För mer information eller frågor, vänligen kontakta vår ansvariga partner David Frydlinger.

Anmäl dig till Cirio Digital Forum här

Till anmälningsformuläret
Emma Dansbo
Partner
email hidden; JavaScript is required
+46 76 617 08 01