Webinar

Digitala attacker, hemarbete och känsliga information på vift

2020.04.08

Webbinarium från den 8 april som berör frågor kring risker för digitala attacker när många anställda arbetar hemma på osäkra nätverk och hur man säkerställer fortsatt skydd enligt den nya lagen om företagshemligheter. Cirios Sanna Wolk och Christopher Tehrani talar.

Share
Share


Expertise