Medarbetare

Joseph Goss

Associate / Tjänstledig

Joseph är en del av Cirios tvistlösningsgrupp och har bland annat erfarenhet av inhemska skilje- och domstolsförfaranden.

CV

2022 Cirio Advokatbyrå
2020 - 2022 Malmö tingsrätt, Tingsnotarie

Utbildning

2020 Lunds universitet, Jur.kand (LL.M.)

Medlemskap

Young Arbitration Society (YAS)

Språk

Svenska

CV

2022 Cirio Advokatbyrå
2020 - 2022 Malmö tingsrätt, Tingsnotarie

Utbildning

2020 Lunds universitet, Jur.kand (LL.M.)

Medlemskap

Young Arbitration Society (YAS)

Språk

Svenska

Relaterade nyheter