Insight  

Schrems II – EU-domstolen ogiltigförklarar Privacy Shield och begränsar kraftigt möjligheterna att föra över personuppgifter till USA

2020.07.17

Den 16 juli kom domen i Schrems II-målet där EU-domstolen underkänner EU:s dataskyddsavtal med USA med hänvisning till amerikansk övervakning. Det innebär konkret att Privacy Shield inte räcker som skydd för personuppgifter vilket hindrar överföring av EU-medborgares data till amerikanska bolag under Privacy Shield, men tillåter fortsatt överföring med stöd av standardiserade kontrakt. Domen kan få omfattande konsekvenser för svenska företag och myndigheter som behöver börja vidta åtgärder, skriver David Frydlinger och Caroline Olstedt Carlström i sin debattartikel. Läs artikeln här.

För mer information, vänligen kontakta:

Share
David Frydlinger
Managing Partner
email hidden; JavaScript is required
+46 76 617 09 85
Caroline Olstedt Carlström
Partner
email hidden; JavaScript is required
+46 70 353 90 30
Share


Expertise