Cirio 21.06.30

Prins Carl Philips och Prinsessan Sofias Stiftelse och Cirio Advokatbyrå inleder samarbete

Cirio har ambitionen att förutom högkvalificerad juridisk rådgivning också ingå samarbete med organisationer och företag som förändrar och utvecklar samhällets och näringslivets spelregler. Särskilt när det gäller social, ekologisk, ekonomisk och digital hållbarhet.

Stiftelsen och Cirio har inlett ett partnerskap som bygger på delad värdegrund samt en gemensam målsättning att stärka stiftelsens arbete med målgruppen barn och unga samt utveckla och förankra stiftelsens verksamhetsområden utifrån Cirios specifika kunskaper och expertis”, säger Kim Waller, Generalsekreterare på Prins Carl Philips och Prinsessan Sofias Stiftelse.

Cirio Advokatbyrå kommer främst ge rådgivning inom avtalsrätt, marknadsrätt och dataskydd i sociala medier och vid olika samarbeten. På Cirio finns ett ledande team inom områdena. Samtidigt kommer Cirio och Stiftelsen att samarbeta i olika sammanhang, bl.a. beträffande en tryggare nätvardag och dyslexi.

Vi är oerhört glada att Prins Carl Philips och Prinsessan Sofias Stiftelse inlett samarbete med oss med motiveringen att vi medvetet har valt att satsa på hållbarhet. Vår hållbarhetssatsning är unik i advokatbranschen samtidigt som vi har ett starkt juridiskt team och kan hjälpa stiftelsen i komplexa frågor”, säger Sanna Wolk, IP- och hållbarhetschef på Cirio.

Om Prins Carl Philips och Prinsessan Sofias Stiftelse

Stiftelsen bildades i samband med Prinsparets bröllop i juni 2015. Stiftelsens vision är att alla barn och unga ska ha möjlighet att vara sig själva. Stiftelsens två verksamhetsområden, tryggar nätvardag och dyslexi, grundar sig på Prinsparets personliga engagemang.

Stiftelsen driver flera projekt som bidrar till ökade förutsättningar för en tryggare nätvardag
och som syftar till att informera och skapa förståelse för hur livet på nätet påverkar barn och unga. De arbetar nära och tillsammans med sina målgrupper genom regelbundna skolbesök, för att kunna bidra till en positiv förändring.

Ett annat område som engagerar stiftelsen är dyslexi. Stiftelsen vill nyansera bilden av dyslexi och vidga normen för hur en tar till sig och förmedlar kunskap. Stiftelsen arbetar i olika projekt för att främja ett samhälle som ser olikheter som styrkor och där alla får lära och utvecklas utefter sina förutsättningar.

 

Relaterade nyheter

Ursäkta, vi kunde inte hitta några inlägg. Försök med en annan sökning.