Aktuellt

Filtrera

Nytt regelverk om skälig åtkomst till och användning av data (Data Act)

Den s.k. Data Act har nyligen trätt i kraft. Förordningen syftar till att förenkla för olika aktörer att ta del…

 • Dataskydd och informationssäkerhet
 • Digitalisering och tech

Structo Hydraulics AB i konkurs

Structo Hydraulics AB, 556574-5568, (”Structo”) försattes i konkurs av Värmlands tingsrätt den 12 februari 2024. Lars-Henrik Andersson på Cirio har…

Cirio biträder CanMan i samband med Kivik Musteris investering i bolaget

Cirio har agerat legal rådgivare till Mobile Canning Sweden AB (CanMan) i samband med Kiviks Musteri AB:s investering i bolaget….

 • M&A

Finansinspektionens prioriteringar i tillsynen 2024

Finansinspektionen (”FI”) har presenterat vad myndigheten kommer att prioritera i sin tillsyn under 2024 och närmare information om prioriteringarna återfinns…

 • Finansiell reglering

Cirio biträder Grade i avyttringen av Matcha till Multisoft

Cirio har biträtt Grade i avyttringen av Matcha till Multisoft. Matcha är ett moln-baserat stödsystem för fristående aktörer som hjälper…

 • M&A

Seminarium och after work – Ett år med nya LAS och andra arbetsrättsliga nyheter

Varmt välkomna på after work där arbetsrättsadvokaterna Lisa Ericsson och Emmeli Neivak kommer tala om vad som hänt sedan nya…

 • Arbetsrätt

Skapa förutsättningar för hållbar AI över tid tillsammans med Cirio och Asurgent

Skapa förutsättningar för hållbar AI över tid tillsammans med Cirio Advokatbyrå och It-företaget Asurgent – Essentiella insikter för beslutsfattare, företagsledare…

 • Dataskydd och informationssäkerhet
 • Digitalisering och tech

Cirio biträder Besqab vid samgående med Aros Bostad

Cirio har biträtt Besqab vid samgåendet med Aros Bostad. Besqab AB (publ) (”Besqab”) och Aros Bostadsutveckling AB (publ) (”Aros Bostad”)…

 • Fastigheter
 • Kapitalmarknad och publik M&A
 • M&A
 • Bank & Finans och DCM
 • Konkurrensrätt och statsstöd
 • Arbetsrätt
 • Fastigheter

Cirio biträder Besqab AB (publ) i försäljningen av fastighetsportfölj till Nrep

Cirio har biträtt Besqab AB (publ) i försäljningen av en fastighetsportfölj bestående av tre fastigheter till Nrep, genom Nrep Income+….

 • Fastigheter
 • Fastigheter

Cirio biträder vid framgångsrik rekonstruktion

Karl Björlin på Cirio Advokatbyrå var rekonstruktör för Shortcut Media AB (publ), ett noterat bolag som äger och förvaltar bolag som…

 • Rekonstruktion och insolvens

En överenskommelse kring AI-förordningen har uppnåtts

Artificiell intelligens (AI) är och har varit ett hett ämne under de senaste åren. Med överenskommelsen av den 8 december…

 • Dataskydd och informationssäkerhet

Läkemedelsåret 2023 med utblick mot 2024

Välkommen till vårt årliga seminarium Läkemedelsåret! Vi kommer förutom att ge en allmän uppdatering av rättsutvecklingen inom läkemedelsområdet under 2023,…

 • Life Science
 • Life Science, hälsovård och livsmedel