Aktuellt

Filtrera

Re:Newcell AB i konkurs

Re:NewCell AB,556885-6206, (“Re:Newcell”) försattes i konkurs den 26 februari 2024. Advokat Lars-Henrik Andersson på Cirio utsågs till konkursförvaltare. Re:NewCell är…

 • Rekonstruktion och insolvens

Cirio biträder Abliva i samband med dess fullt garanterade företrädesemission och en riktad emission av konvertibler

Cirio har agerat legal rådgivare till Abliva AB (publ) i samband med dess fullt garanterade företrädesemission om 46 MSEK och…

 • Kapitalmarknad och publik M&A

Seminarie om Mänskliga rättigheter och miljö – alltmer aktuella frågor för företag och deras rådgivare

Sveriges advokatsamfund med stöd av Cirio Advokatbyrå, Mannheimer Swartling Advokatbyrå och Ecocide Law Alliance, bjuder in advokater, bolagsjurister och andra…

Cirio företräder Tribrid  

Cirio har företrätt Tribrid i samband med förhandling av ett samarbetsavtal med den franska IPP:n (Independent Power Producer) Valorem. Tillsammans…

 • M&A
 • Energi och infrastruktur

Nytt regelverk om skälig åtkomst till och användning av data (Data Act)

Den s.k. Data Act har nyligen trätt i kraft. Förordningen syftar till att förenkla för olika aktörer att ta del…

 • Dataskydd och informationssäkerhet
 • Digitalisering och tech

Structo Hydraulics AB i konkurs

  Structo Hydraulics AB, 556574-5568, (”Structo”) försattes i konkurs av Värmlands tingsrätt den 12 februari 2024. Lars-Henrik Andersson på Cirio…

Cirio biträder CanMan i samband med Kivik Musteris investering i bolaget

Cirio har agerat legal rådgivare till Mobile Canning Sweden AB (CanMan) i samband med Kiviks Musteri AB:s investering i bolaget….

 • M&A

Finansinspektionens prioriteringar i tillsynen 2024

Finansinspektionen (”FI”) har presenterat vad myndigheten kommer att prioritera i sin tillsyn under 2024 och närmare information om prioriteringarna återfinns…

 • Finansiell reglering

Cirio biträder Grade i avyttringen av Matcha till Multisoft

Cirio har biträtt Grade i avyttringen av Matcha till Multisoft. Matcha är ett moln-baserat stödsystem för fristående aktörer som hjälper…

 • M&A

Seminarium och after work – Ett år med nya LAS och andra arbetsrättsliga nyheter

Varmt välkomna på after work där arbetsrättsadvokaterna Lisa Ericsson och Emmeli Neivak kommer tala om vad som hänt sedan nya…

 • Arbetsrätt

Skapa förutsättningar för hållbar AI över tid tillsammans med Cirio och Asurgent

Skapa förutsättningar för hållbar AI över tid tillsammans med Cirio Advokatbyrå och It-företaget Asurgent – Essentiella insikter för beslutsfattare, företagsledare…

 • Dataskydd och informationssäkerhet
 • Digitalisering och tech

Cirio biträder Besqab vid samgående med Aros Bostad

Cirio har biträtt Besqab vid samgåendet med Aros Bostad. Besqab AB (publ) (”Besqab”) och Aros Bostadsutveckling AB (publ) (”Aros Bostad”)…

 • Fastigheter
 • Kapitalmarknad och publik M&A
 • M&A
 • Bank & Finans och DCM
 • Konkurrensrätt och statsstöd
 • Arbetsrätt
 • Fastigheter