Event  

Cirio Life Science Forum 2 februari

2022.01.20

Cirio Advokatbyrå bjuder in till Cirio Life Science Forum – en serie bestående av fyra webbinarier där experter från Cirio och externa talare diskuterar aktuella och viktiga frågor för svensk life science och hälso- och sjukvård.

Serien inleds med det första webbinariet på temat Läkemedelsåret 2021 med utblick mot 2022! Under webbinariet kommer Cirios experter att blicka tillbaka på rättsutvecklingen på läkemedelsområdet under 2021, samt göra en utblick mot 2022.

Jonas Duborn, Compliance officer på LIF, kommer att redogöra för LER-uppdateringar under 2021 samt för några viktigare fall från IGN/NBL.

I webbinariet Läkemedelsåret 2021 med utblick mot 2022! kommer följande beröras:

  • Viktigare lagändringar som trädde ikraft under 2021 respektive som träder ikraft 2022.
  • LER uppdateringar under 2021.
  • Viktigare ny praxis från bl.a. förvaltningsdomstolar och IGN/NBL.
  • Viktigare utredningar som är planerade att presenteras under 2022 samt viktigare förväntat lagstiftningsarbete under 2022.


Datum: den 2 februari 2022

Tid: Kl 8.30 - 10.00

Plats: Via Zoom

Anmäl dig här

Share
Per Hedman
Partner
email hidden; JavaScript is required
+46 76 617 09 21
Anders Burén
Senior Counsel
email hidden; JavaScript is required
+46 76 617 09 77
Hanna Tilus
Partner
email hidden; JavaScript is required
+46 73 362 56 57
Odd Swarting
Senior Counsel | Advokat
email hidden; JavaScript is required
+46 70 644 12 13
Share


Expertise