Event  

Cirio bjuder in till ett fullspäckat seminarium i arbetsrätt den 29 mars

2023.03.15


Vid seminariet kommer våra experter Lisa Ericsson, Axel Thörn och Julia Sandström att ge en crash course i svensk arbetsrätt samt gå igenom de ändringar i LAS och uthyrningslagen som trädde i kraft 2022 som en del av moderniseringen av LAS och implementeringen av arbetsvillkorsdirektivet. Seminariet riktas till dig som vill få en övergripande kunskap om svensk arbetsrätt och de viktigaste nyheterna.

Under seminariet kommer bland annat följande frågor att behandlas:

  • Vad bör och vad måste ett anställningsavtal innehålla?
  • Vilka uppdateringar i anställningsavtalen behöver jag göra för att uppfylla arbetsgivarens utökade informationsplikt?
  • Den nya anställningsformen särskild visstidsanställning, vad gäller nu?
  • Vilka förändringar har skett vad gäller avslutande av anställning?
  • När behöver jag som inhyrande företag erbjuda en konsult eller bemanningsanställd anställning?
  • Vad bör man tänka vid en övergång av verksamhet?

Seminariet hålls som ett fysiskt frukostseminarium i Cirios lokaler den 29 mars. Vid seminariet kommer det finnas möjlighet att ställa frågor till experter.

Varmt välkommen!

Anmäl dig här


Om du inte har möjlighet att komma på det fysiska seminariet, har du möjlighet att delta på digitalt webbinarium den 5 april. Klicka här för att komma till den digitala anmälningssidan.

Vid eventuella frågor, vänligen kontakta:

Share
Lisa Ericsson
Head of Employment / Specialist Counsel
email hidden; JavaScript is required
+46 76 617 09 12
Share


Expertise