Knowledge March 17, 2020

Cirio sammanfattar viktiga takeaways i regeringens krispaket för svenska företag och jobb

Den 16 mars 2020 presenterade regeringen ett antal åtgärder för att minska de ekonomiska effekterna av det nya coronaviruset covid-19. Genom krispaket föreslår regeringen ett antal åtgärder, såsom nya regler kring korttidspermittering, ett tillfälligt ändrat sjuklöneansvar och tillfälligt anstånd med skatteinbetalningar. Reglerna som nu skickats på snabb lagrådsremiss föreslås träda i kraft den 7 april, men kan i vissa avseenden tillämpas retroaktivt.

Cirio har sammanfattat viktiga takeaways i ett nyhetsbrev som du kan läsa här.

Har du frågor, kontakta gärna någon av våra jurister nedan:

Contact

Related news

Ursäkta, vi kunde inte hitta några inlägg. Försök med en annan sökning.