Knowledge February 15, 2022

Den nya given inom konsumenträtten: Är din verksamhet rustad för det nya regelverket?

EU har under de senaste åren fokuserat på att stärka skyddet för konsumenter genom sin konsumentpolitiska strategi, den s.k. New Deal for Consumers. Nu får denna satsning genomslag i svensk lagstiftning genom bl.a. en ny konsumentköplag. Till dessa lagändringar kopplas vidare ett omfattande sanktionspaket innefattande omsättningsbaserade sanktionsavgifter likt de som förekommer i dataskyddsförordningen (GDPR).

Den nya given kommer att påverka alla aktörer som riktar sin verksamhet mot konsumenter – vissa mer än andra.

Som exempel på nyheter att uppmärksamma i och med ikraftträdandet av den nya konsumentköplagen är att reglerna avseende digitalt innehåll och digitala tjänster tydliggörs och utökas. Vidare kommer begreppet ”befintligt skick” tas bort, ångerrätten formaliseras och garantitiden utökas. I marknadsföringslagen riktas fokuset på att främja transparensen online, bland annat genom att man reglerar förutsättningarna för att köpa ”likes” i sociala medier. Fler exempel på ändringar och tillägg att uppmärksamma är:

  • införande av informationskrav avseende vilka kriterier som ligger till grund för rankning av produkter,
  • utökade krav på att säkerställa källa och riktighet bakom konsumentrecensioner,
  • införande av krav på information om tidigare lägsta pris när produkt marknadsförs med sänkt pris, och
  • utökad tillämplighet av det konsumenträttsliga skyddet som nu även till viss del kommer omfatta den konsument som, istället för pengar, tillhandahåller sina personuppgifter.

Den 1 maj i år börjar den nya konsumentköplagen att tillämpas. I anslutning till det införs även ändringar i annan närliggande lagstiftning (t.ex. distansavtalslagen, avtalsvillkorslagen och marknadsföringslagen).

Näringsidkare som tillhandahåller varor och tjänster (såväl fysiska som digitala) till konsumenter och som riktar marknadsföring till konsumenter har således goda skäl att göra sig redo för den nya given.

Kontakt

Vill du veta mer om hur din verksamhet påverkas av de nya reglerna, vänligen kontakta Hanna Tilus eller Daniel Lander så berättar vi gärna mer.

Contact

Related news

Ursäkta, vi kunde inte hitta några inlägg. Försök med en annan sökning.