Knowledge September 18, 2020

Stort behov av fortsatt vägledning kring GDPR – Affärsjuridikpodden

Införandet av GDPR innebar en stor omställning för de flesta organisationer och fortfarande är behovet stort av ökad tydlighet kring bland annat personuppgiftsansvaret. I avsnitt nummer fem av podcasten Affärsjuridikpodden samtalar Elisabeth Jilderyd, jurist och internationell samordnare på Datainspektionen, med Caroline Olstedt Carlström, partner och ansvarig för Cirios Data Privacy team, om hur arbetet med att ta fram det nya utkastet till vägledning gällande rollerna personuppgiftsansvarig respektive personuppgiftsbiträde (vägledning 07/2020) gick till och hur arbetet med dataskydd fungerar.

”Det här är svåra frågor för väldigt många, det märker vi inte minst på alla samtal vi får. Det behövs hela tiden mer, tydligare och uppdaterad vägledning. Det handlar om att tydliggöra vem som har ansvar för personuppgifterna och när – en fråga som inte alltid är helt enkel”, säger Elisabeth Jilderyd.

Fokus i avsnittet, som är en uppföljning av det tidigare avsnittet ”Ta kontroll över dataskyddet”, är GDPR:s uttryckliga ansvarsprincip och vad den innebär för alla som är personuppgiftsansvariga. Likaså redogörs det för hur det går att ta hjälp i arbetet med personuppgifter, vad som kan vara extra svårt och vilka principer som gäller i vilka situationer.

”Arbetet med personuppgifter har länge varit en viktig fråga för många av våra klienter. I och med GDPR har den blivit än mer aktuell. Vi märker dock att det ännu inte är självklart vad som gäller och i vilka situationer. Vi hoppas därför att vi har kunnat reda ut några frågetecken i detta avsnitt.”, säger Caroline Olstedt Carlström.

Om Affärsjuridikpodden:

I Affärsjuridikpodden delar Cirios egna jurister och inbjudna gäster med sig av kunskaper och insikter. Podcasten hanterar en bredd av ämnen, såsom transaktioner, spelregler kring den operativa affärsverksamheten, tvister och konkurser. Likaså ges större inblick i en affärsjurists roll. Podcasten ges ut varannan vecka och finns där andra poddar finns.

För mer information vänligen kontakta:

Contact

Related news

Ursäkta, vi kunde inte hitta några inlägg. Försök med en annan sökning.