Bankruptcy October 19, 2022

Padelhallar i konkurs

Padelhallar i konkurs

Flertalet bolag med tidigare/pågående padelverksamhet har försatts i konkurs, varvid advokat Karl Björlin förordnats som konkursförvaltare. Se listan nedan för uppgift om aktuella konkursbolag/anläggningar, konkursdag, etc.

Angående fortsatt drift, anmälan av fordran m m

Konkursförvaltningen gör inledningsvis en bedömning av vilka hallar som eventuellt ska drivas vidare under en begränsad övergångstid i konkursboets regi. Vidare inventeras och omhändertas hallarnas tillgångar i syfte att kunna genomföra en strukturerad försäljningsprocess avseende de tillgångar som ägs/disponeras av konkursboet.

Om en hall är markerad som öppen i listan nedan betyder det att tider kan bokas och genomföras som vanligt. Beslut om stängning alternativt överlåtelse till ny aktör kan komma att ske med kort varsel, varför vi rekommenderar varje kund att kontinuerligt besöka denna sida och kontrollera om en hall fortfarande är öppen innan bokningar sker.

Fordringar mot aktuella konkursbolag kan anmälas via denna länk.

Försäljning av rörelsetillgångar

Konkursförvaltningen avser nu bjuda ut följande rörelsetillgångar till försäljning i enlighet med vad som framgår av det preliminära anbudsunderlaget nedan:

Total Padelcenter TPC AB

WAP Marieberg AB, Elitpadel i Engelholm AB, Padel Performance Umeå AB och WAP Skåne AB

Skriftliga (bindande) bud på samtliga rörelsetillgångar eller delar därav i WAP Marieberg AB, Elitpadel i Engelholm AB, Padel Performance Umeå AB och WAP Skåne AB ska lämnas genom epost till axel.thorn@cirio.se. Av budet ska tydligt framgå i) vilket/vilka bolag som budet avser alternativt vilken egendom som budet avser liksom ii) ett konkret bud med belopp angivet i SEK, samt iii) budgivarens namn och kontaktuppgifter. Alla bud ska vara finansierade så att betalning kan ske kontant omedelbart vid tillträde.

Konkursboet har fri prövningsrätt och värderar inkommande bud löpande, vilket innebär att överlåtelse kan komma att ske före ovan angivna tidsfrister om ett bud bedöms vara tillräckligt förmånligt. Anbudsunderlaget ovan utgör inte ett bindande anbud och bindande överlåtelse av de rörelsetillgångar som erbjuds till försäljning förutsätter att konkursboet och köparen undertecknar skriftligt avtal.

Bolagsnamn Konkursdag Anläggningsnamn Är hallen öppen?
Total Padelcenter (TPC) AB 23 december 2022 WAP Njurunda Stängd; Se anbudsunderlaget ovan
Elitpadel i Engelholm AB 13 januari 2023 WAP Ängelholm Stängd
Padel Performance Umeå AB 13 januari 2023 WAP Umeå Stängd
WAP Skåne AB (f.d Padel of Sweden AB) 13 januari 2023 WAP Ystad Stängd
WAP Kungälv Stängd
WAP Kristianstad Stängd
WAP Marieberg AB 13 januari 2023 WAP Marieberg Stängd
WAP Sunne AB 13 januari 2023 WAP Sunne Stängd
WAP Stora Höga AB 13 januari 2023 WAP Stora Höga Stängd
WAP Lillån AB 24 januari 2023 WAP Lillån Rörelsen har överlåtits till Lillån Padel. Vänligen kontakta Magnus Jakobsson, 070 567 57 41.
WAP Enköping AB 9 februari 2023 WAP Enköping Stängd
H Padel AB 16 februari 2023 WAP Padelparken Helsingborg Stängd
Anyday Padel Spånga AB 4 april 2023 Stängd
House of Padel Älmhult AB 4 april 2023 Rörelsen har överlåtits till HLDS AB. Vänligen kontakta David Svensson på david_australien@hotmail.com
Söderköping Padel Center AB 4 april 2023 Rörelsen har överlåtits till Träningsverket i Söderköping AB. Vänligen kontakta Robin Wickenberg på robin.wickenberg@gmail.com
Västervik Padelcenter AB 4 april 2023 Rörelsen har överlåtits till Welux Företagscenter. Vänligen kontakta Jörgen Svanlind på 070 355 88 06.
WAP Nykvarn AB 4 april 2023 WAP Staffanstorp Stängd

För
frågor kring konkurserna eller försäljningsprocessen kan följande kontaktas:

Related news

Ursäkta, vi kunde inte hitta några inlägg. Försök med en annan sökning.