Press June 10, 2021

Eva-Maj Mühlenbock vald till ny ordförande i Sveriges Advokatsamfund

Idag blev det officiellt att Cirios advokat Eva-Maj Mühlenbock, specialist inom offentlig upphandling, blev vald till ny ordförande i Sveriges Advokatsamfund. Eva-Maj har tidigare haft rollen som vice ordförande i samfundet och efterträder advokat Christer Danielsson, som varit ordförande sedan 2017.

Eva-Maj kommenterar:

”Jag är oerhört stolt och tacksam över att ha blivit vald till denna viktiga post. Som ordförande kommer mitt riktmärke vara att försäkra Advokatsamfundets och advokatyrkets attraktivitet och integritet. Jag älskar mitt yrke och vill förmedla fördelarna med advokatrollen till yngre jurister. Jag vill verka för en god arbetsmiljö för advokater och hållbarhet i bred bemärkelse, med tonvikt på jämställdhet och mångfald”.

Eva-Maj tillträder den 1 juli 2021.

För mer info, kontakta:

Contact

Related news

Ursäkta, vi kunde inte hitta några inlägg. Försök med en annan sökning.