Event January 19, 2021

Webbinarium – Rättsutvecklingen på läkemedelsåret under 2020 och utblick mot 2021

Vi bjuder in till ett webbinarium där Cirios experter inom Life Science kommer att titta tillbaka på rättsutvecklingen på läkemedelsområdet under 2020 och gör en utblick mot 2021.

Områden som kommer att beröras är:

  • Viktigare lagändringar som trädde ikraft under 2020 respektive som träder ikraft 2021, samt förväntat viktigare lagstiftningsarbete under 2021.
  • Viktigare ny praxis från förvaltningsdomstolar, IGN/NBL och Patent- och marknadsdomstolen.
  • Noteringar avseende författningsändringar i anledning av Covid-19 pandemin.
  • Rättsutveckling ifråga om prissättning av läkemedel, bl.a. ny reglering om generiskt utbyte avseende läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånen och avgörande avseende ikraftträdande av prisändringar.
  • Patent – nytt avgörande avseende möjlighet att få tilläggsskydd vid nya medicinska indikationer.
  • Viss viktigare rättsutveckling ifråga om GDPR inom läkemedelsområdet.
  • Uppdatering avseende Clinical Trial Regulation.
  • Viktigare utredningar som planeras att presenteras under 2021.

Datum: 3 februari 2021

Tid: 8.30 – 10.00

Plats: Via Zoom

Anmäl dig via denna länk.

Välkomna önskar Cirio Life Science!

Related news

Ursäkta, vi kunde inte hitta några inlägg. Försök med en annan sökning.