Event February 15, 2023

Releasemingel den 16 februari för boken Offentlig upphandling av koncessioner – en handbok

Hösten 2022 släpptes vår bok om offentliga upphandlingar av koncessioner utgiven på Nordstedts juridiks förlag. Boken har skrivits av Lukas Granlund, Olof Hallberg
och Eva-Maj Mühlenbock
alla verksamma i Cirio Advokatbyrås grupp för offentliga affärer och konkurrensrätt. Boken syftar till att fungera som en handbok för jurister och upphandlare vid upphandling av koncessioner enligt LUK.

Den 16 februari 2023 kl. 17.00 öppnar vi dörrarna för releasemingel där Lars Henriksson, professor i rättsvetenskap vid Handelshögskolan i Stockholm, kommer att inleda med att kommentera vår bok om upphandling av koncessioner och några vanliga frågeställningar inom koncessionsupphandlingen i en avslappnad miljö. Vi bjuder på snittar och dryck.

Ta tillfället i akt och mingla runt bland kollegor som är intresserade av offentlig upphandling.

Väl mött!

Related news

Ursäkta, vi kunde inte hitta några inlägg. Försök med en annan sökning.